Villreinjakt for utanbygdsbuande i Finndalen statsallmenning

Finndalen statsallmenning er ein del av Reinheimen-Breheimen villreinområde. 25 % av kvota blir tildelt utanbygds. Søknad på denne sida gjeld utanbygds jegarar.

Arter

  • Villrein

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


01.04.2021 kl. 09:00

02.05.2021 kl. 23:59

Om oss

Finndalen fjellstyre forvaltar Finndalen statsallmenning som ligg i Lom og Vågå kommuner i Oppland. Totalareal: 267.200 daa, der ca 256.700 daa er høgfjell.

SMÅVILTJAKT: Rype, hare, skogsfugl og andre jaktbare arter . Fritt kortsalg for jakt u/hund 15.09 - ut februar. Fuglejakt m/hund 15.09-29.09 (18 kort a 5 dager fordelt på tre 5-døgns perioder), harejakt m/hund 11.-17/10 (5 kort a 7 dager). Jakt med hund blir tildelt etter søknad, og trekning. Søknadsfrist 1/4. Kortsalg: YX i Vågåmo, Esso i Lom, og på Inatur. VILLREINJAKT: Egen kvote til utanbygdsbuande (ca. 12-15 kort). Søknad på Inatur for alle, både innan og utanbygds. ELGJAKT: Eitt felt som går på omgang mellom innanbygds lag i Lom, Skjåk og Vågå. Søknadsfrist 02. mai, blir lyst ut på Inatur dei åra det er ledig.

INNLANDSFISKE: 10 vatn og 26 km elv med aure. Stangfiske. Oter- og garnfiske på Honnsjoen for utanbygds. Kortsalg på Inatur.

To hytter/ buer, ei ved Honnsjoen og ei ved Råkåvatnet.  Sjå eigne sider her på Inatur for meir opplysning og evt. booking av hytter.

Kontaktinformasjon:

Sekretær/ fjellstyrekontor: 

Knut Øyjordet 909 66277

Erik Myrum 907 39335

Fjelloppsyn:

Kjell Gaukstad 901 57362

Kontakt oss

Finndalen fjellstyre

Sjå tlf.nr i boksen over

finndalen@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

Prisar 2021 :

Fritt dyr                       kr. 6.500,-

Bukk u/ 50 kg.             kr. 5.100,-

Simle/ bukk u/ 40 kg.  kr. 3.400,-

Simle/ bukk u/ 40 kg

+ kalv                         kr. 5.000,- 

Kalv                            kr. 1.600,-

 

Mer detaljert beskrivelse

Finndalen statsallmenning på nordsida av Ottadalen,  er ein del av Reinheimen-Breheimen villreinområde. 25 % av kvota blir tildelt utanbygds (Dei siste åra har kvota til utanbygds liggje på 15-20 dyr). Fellingsprosenten i 2020 var på 59 %. Normalt ligg fellingsprosenten på ca. 70%. Korttypen Simle/ bukk u/ 40 kg + kalv vart innført på fjellstyremøtet 04.04.17, dette etter oppfordring frå Villreinutvalget Breheimen-Reinheimen.
Kvoter for 2021:

Fritt dyr 5 stk.

Bukk u/ 50 kg 1 stk.

Simle/ bukk u 40 kg. + kalv 6 stk.

Kalv 3 stk.

Villreinbestanden i Nord-Ottadalen er normalt i bra kondisjon, og forhaldsvis lite sky og grei å jakte på. 

Jaktregler

Søknad: Utanbygds søker på INATUR (www.inatur.no).  Søknadsfrist 2. mai. Innanbygds sender søknad på eige side her på Inatur. Det er felles bruk av jaktområde i Lom og Vågå heile jakta. Jakttid 20.08-14.09, kvelds-/ nattejaktforbud etter kl. 19.00.

 

AVTALE OM ÅPENT OG DELVIS ÅPENT JAKTOMRÅDE I REINHEIMEN:
Områdene i Lesja, Vågå, Lom og Skjåkområdene øst for Tora-Tverråe-Torsvatnet inngår i et felles jaktområde for dagene mandag til torsdag i hele jaktperioden. Forutsetningen er da at jeger SKAL starte jakten fra eget jaktområde (som står på jaktkortet). Dovreområdene er unntatt. I tillegg videreføres følgende fellesjakt-opplegg vedr. Finndalsområdet: tirsdager, onsdager og torsdager: 31.august-1-2.september og 7-8-9. september, i denne perioden er kort stemplet Fellesområdet Finndalen gyldig i både Skjåk- og Lesjaområder. Kort stemplet Lesja-Reinheimen eller Skjåk-Reinheimen, er i samme periode gyldige i Finndalsområdet.

Unge jegere (20 år og yngre) får jakte i hele det åpne Reinheimen-området hele jakten på eget kort!

 

På Villreinutvalget si nettside (sjå link under) blir det under jakta kvar kveld gjeve oppdatert informasjon om kvar reinen befinn seg i området.  Villreinutvalgets ilegg kun ut grovdetaljert info om kvar flokkane oppheld seg. Vidare er det bestemt å vidareføre opplegget med at oppsynskorpset ikkje får gje info om kvar flokkane held til over mobil på dagtid! 

Dette for å unngå konsentrasjon av jegere rundt villreinflokkane, med stressa og til dels inhuman jakt.

http://reinheimen-breheimen.no/