Elgjakt Imsdalen Sør, Ringebu statsallmenninger

Ringebu Fjellstyre administrerer elgjakta på statsallmenningene i Ringebu kommune. Det disponeres 9 jaktfelt for jakt på elg.

Arter

  • Elg

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


01.04.2016 kl. 09:00

01.05.2016 kl. 23:59

Kontakt oss

Ringebu fjellstyre

61 28 31 12/13, 918 55 539

ringebu@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

Det legges opp til en fast pris på kr 73 per kg for alle typer dyr. Grunnavgift kr 3 500 per dyr.

Lette dyr faktureres med halv pris:
Kalv under 45 kg: kr 36,5/kg
Ungdyr under 90 kg: kr 36,5/kg
Eldre dyr under 140 kg: kr 36,5/kg

 

Det kan i løpet av kontraktsperioden gjøres endringer i grenser, kvoter, priser og jakttid.

Mer detaljert beskrivelse

Ledig jakt 2015

Ringebu Fjellstyre administrerer elgjakta på statsallmenningene i Ringebu kommune. I 2016 har vi to ledige terreng, Imsdalen sør og Ringebu østfjell. Feltene lyses ut for perioden 2016-2019. Det søkes via inatur innen 1. mai.

 

Generell beskrivelse

Ringebu Fjellstyre disponerer 9 jaktfelt for jakt på elg. Feltene tildeles ved flerårskontrakter. Ledige jaktfelt inngår i felles søknad til all elgjakt på statsallmenning. Ledige jaktfelt lyses ut i april, med søknadsfrist via inatur 1. mai.

For mer informasjon gå inn på www.ringebu-fjellstyre.org
Velkommen til jakt hos oss!

 

Bestand

Statsallmenningene i Ringebu har de siste årene hatt en stabil bestand av elg og det har vært gitt ca. 70 fellingstillatelser. Fellingsprosenten samlet for alle jaktfeltene har vært på ca. 85 %. Gjennomsnittsvektene har også vært relativt stabile.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Statsallmenningene i Ringebu ligger i de østlige delene av Ringebu kommune, i fjellområdene mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen. Allmenningene er på totalt 560 000 daa, der det meste er snaufjell, men der det også er store områder med fjellskog.

 

Om Imsdalen Sør

Feltet har delvis god adkomst, men er også krevende jaktterreng, med større avstander. Ringebu Fjellstyre leier ut Imsdalsskolen sentralt i jaktfeltet. Kan bli påkrevd beltegående transport fra 2012.

 

Lenker

 

 

Jaktregler

Godkjent driftsplan, Generelle bestemmelser for elg- og hjortejakt på statsallmenning 2011, Reaksjoner ved brudd på kontrakt 2011. Fra 2009 kreves det at hvert lag har en hund med godkjent fersksporprøve (2. premie eller bedre) i laget. I tillegg må laget ha tilgang på godkjent ettersøkshund innen rimelig tid.
For all jakt hos fjellstyrene gjelder forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning. Orienter deg om innholdet før du søker eller drar på jakt.

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning