Elgjakt Imsdalen Sør, Ringebu statsallmenninger

Ringebu Fjellstyre administrerer elgjakta på statsallmenningene i Ringebu kommune. Vi har fire ledige jaktfelt i 2018.

Arter

  • Elg

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


09.04.2018 kl. 09:00

02.05.2018 kl. 23:59

Kontakt oss

Ringebu fjellstyre

61 28 31 12/13, 918 55 539

ringebu@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

Priser på elgjakt, gjeldende fra 2018.

Alle jaktfelt kr 80,- per kg
Grunnavgift: kr 4 000,- per dyr

Lette dyr faktureres med halv pris:
Kalv under 45 kg: kr 40/kg
Ungdyr under 90 kg: kr 40/kg
Eldre dyr under 140 kg: kr 40/kg

 

Det kan i løpet av kontraktsperioden gjøres endringer i grenser, kvoter, priser og jakttid.

Mer detaljert beskrivelse

Ledig jakt 2018

Ringebu fjellstyre administrerer elgjakta på statsallmenningene i Ringebu kommune. I 2018 har vi fire ledige terreng, Imsdalen sør, Reinsfjellet, Åsdalstangen og Storfjellet. Alle feltene er søkbare både for innenbygds- og utenbygdsboende, men de to førstnevnte er forbeholdt utenbygds, mens de to siste er forbeholdt innenbygds. Feltene lyses ut for årene 2018-2021. Jakttid er ikke fastsatt, men var i 2017 25.9.-15.11. Det søkes via inatur innen 2. mai.

 

Generell beskrivelse

Ringebu fjellstyre disponerer 7 jaktfelt på elg. Feltene tildeles ved flerårskontrakter. Ledige jaktfelt inngår i felles søknad til all elgjakt på statsallmenning. Ledige jaktfelt lyses ut i april, med søknadsfrist via inatur ca 1. mai.

 

Bestand

Det har i siste fire-årsperiode blitt delt ut ca 40 dyr i statsallmennigene i Ringebu. Det har vært en nedgang i bestanden de siste årene, men det er på vei opp igjen. Sett elg/jegerdag 2017: 0,56. Det skal utarbeies ny driftsplan for elg f.o.m. 2018.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Statsallmenningene i Ringebu ligger i de østlige delene av Ringebu kommune, i fjellområdene mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen. Allmenningene er på totalt ca 560 000 daa, der det meste er snaufjell, men der det også er store områder med fjellskog.

 

Om Imsdalen Sør

Feltet har delvis god adkomst, men er også krevende jaktterreng, med større avstander. Ringebu Fjellstyre leier ut Imsdalsskolen sentralt i jaktfeltet, og eventuelt Samtjønnsbua i høyereliggende områder.

 

Lenker

Ringebu fjellstyre nettside

Ringebu fjellstyre facebook

 

 

Jaktregler

Godkjent driftsplan, Generelle bestemmelser for elg- og hjortejakt på statsallmenning, Reaksjoner ved brudd på kontrakt. Fra 2009 kreves det at hvert lag har en hund med godkjent fersksporprøve (minimum 7 poeng) i laget. I tillegg må laget ha tilgang på godkjent ettersøkshund innen rimelig tid.

For all jakt hos fjellstyrene gjelder forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning. Orienter deg om innholdet før du søker eller drar på jakt.


Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning