Dovre Fjellstyre. Villreinjakt for utenbygdsboende i Dovrefjell statsallmenning

Dovre fjellstyre tilbyr villreinjakt i de deler av Dovrefjell statsallmenning som ligger i Snøhetta øst villreinområde.

Arter

  • Villrein

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Grimsdalen er tilgjengelig fra E 6 over Dovrefjell, fra Grimsdalsvegen som går mellom Dovre sentrum og Fallet i Folldal og Dørålsetervegen som går inn fra Blæsterdalen i Atndalen (Rv 27)
Dovrefjell er tilgjenglig fra E6 og fra vegen mot Snøheim fra Hjerkinn

Viktige datoer


01.04.2021 kl. 09:00

02.05.2021 kl. 23:59

Om oss

Dovrefjell statsallmenning har fellesjakt hele jakta med Hjerkinn utmåling vest og Joramo bygdeallmenning. Kartomrisset omfatter alle disse.

Kontakt oss

Dovre fjellstyre

958 02 407 el 905 03 035

dovre@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

Fritt dyr               7310

Kluftbukk            5740

Simle/Ungdyr     3830

Kalv                    1800

Mer detaljert beskrivelse

Dovre fjellstyre har villreinjakt i Dovrefjell statsallmenning i Snøhetta villreinområde og i Grimsdalen statsallmenning i Rondane Nord villreinområde. Søknadsfrist 2. mai.

Grimsdalen ligger i Rondane Nord villreinområde. Villreinstammen i området har vært noe lavere enn bestandsmålsettingen de siste årene.

Dovrefjell ligger i Snøhetta Øst villreinområde og har en god, svakt økende villreinbestand.

Jaktfeltet Grimsdalen ligger mellom E 6 over Dovrefjell i nord og Rondeslottet i sør.

Jaktfeltet Dovrefjell ligger nord for E 6 over Dovrefjell og inn til Snøhetta.

 

Kvote fastsettes av villreinnemnda først i mai, og endelig antall fellingstillatelser for salg oppdateres så fort vedtak foreligger.

 

 

Linker :

Jaktregler

Andre aktuelle tilbud