Dovre Fjellstyre. Villreinjakt for utenbygdsboende i Grimsdalen statsallmenning

Dovre fjellstyre tilbyr villreinjakt i de deler av Rondane Nord villreinområde som ligger innenfor Grimsdal statsallmenning.

Arter

  • Villrein

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Grimsdalen er tilgjengelig fra E 6 over Dovrefjell, fra Grimsdalsvegen som går mellom Dovre sentrum og Fallet i Folldal og Dørålsetervegen som går inn fra Blæsterdalen i Atndalen (Rv 27)
Dovrefjell er tilgjenglig fra E6 og fra vegen mot Snøheim fra Hjerkinn

Viktige datoer


01.04.2021 kl. 09:00

02.05.2021 kl. 23:59

Om oss

Grimsdalen statsallmenning og deler av Dovrefjell statsallmenning som ligger i Rondane Nord villreinområde har fellesjakt hele jakta med alle rettighetshavere i Dovre, samt Kolletholen bygdeallmenning i Folldal.

Kontakt oss

Dovre fjellstyre

958 02 407 el 905 03 035

dovre@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

Fritt dyr                  7310

Fritt u/50 kg           5740

Simle fritt u/40 kg  3830

Kalv                       1800

 

Mer detaljert beskrivelse

Dovre fjellstyre har villreinjakt i Dovrefjell statsallmenning i Snøhetta villreinområde og i Grimsdalen statsallmenning i Rondane Nord villreinområde. Søknadsfrist 2. mai klokka 23.59.

Grimsdalen ligger i Rondane Nord villreinområde. Villreinstammen i området har vært noe lavere enn bestandsmålsettingen de siste årene.
Dovrefjell ligger i Snøhetta Øst villreinområde og har en god, svakt økende villreinbestand.

Jaktfeltet Grimsdalen ligger mellom E 6 over Dovrefjell i nord og Rondeslottet i sør.
Jaktfeltet Dovrefjell ligger nord for E 6 over Dovrefjell og inn til Snøhetta.

 

Kvote fastsettes av villreinnemnda først i mai, og endelig antall fellingstillatelser for salg oppdateres så fort vedtak foreligger.

 

Jakttida fastsettes av villreinutvalget og jaktperiode kan oppdaters fram mot trekning..

 

Linker :

Jaktregler

Andre aktuelle tilbud