Elgjakt Blæsterlia i Gausdal Statsalmenning

0522J0040

Gausdal fjellstyre disponerer 18 jaktfelt for jakt på elg. Blæsterlia er 34 km2.

Arter

  • Elg
  • Hjort

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Vestfjellet har et rikt forgreina vegnett. Fylkesveg 204, Vestre Gausdal Fagernes går gjennom Vestfjellet lengst sør i området. Med unntak av denne fylkesvegen er alle vegene bomveger. Disse vegene er private og blir vedlikeholdt av private midler. De mest trafikkerte vegene er Liomsetervegen fra Holsbru bomstasjon/kafe til Liomseter. Revsjøvegen fra Svatsum i Vestre Gausdal til Revsjøene, Ormtjernsvegen fra fylkesveg 204 til Toftsetra og Dokkfløyvegen fra fylkesveg 204 v/Kittilbu til Torpa.

Kun fylkesveg 204 fra Vestre Gausdal opp til parkeringsplassen på Værskei, blir brøytet om vinteren. Vegene blir stor sett åpnet i mai/juni.
Ca. 2,5 time fra Oslo, 30 min. nordvest for Lillehammer
Fra sør E6 , fra vest riksveg 204, og fra Nord E6 eller Riksveg 255

Viktige datoer


01.04.2018 kl. 09:00

02.05.2018 kl. 23:59

Om oss

www.gausdal-fjellstyre.no

Kontakt oss

Gausdal fjellstyre

61 22 32 35 / 91 66 63 55 / 97 18 80 02

gausdal@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

Grunnavgift:  5000,- kroner pr. dyr på grunnkvota.

Pris pr. kg på felte grunnkvotedyr:  88,- kroner (fratrekk for innbetalt grunnavgift).

25 % rabatt på kalv under 50 kg, ungdyr under 90 kg og eldre dyr under 140 kg.

25 % rabatt på felte tilleggsdyr. Ingen grunnavgift på tilleggsdyrkontrakt.

Fellingsavgift til kommunen kommer i tillegg.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

 Gausdal fjellstyre disponerer 18 jaktfelt for jakt på elg. Med en totalkvote på 120 dyr årlig. Feltene tildeles vanligvis ved fireårskontrakter. Ledige jaktfelt inngår i felles søknad til all elg- og hjortejakt på statsallmenning. Det er årlig stor søknad til ledige felt. Ledige jaktfelt lyses ut fra 01.04 hvert år med søknadsfrist 01.05. Om ønskelig kan fjellstyre være behjelpelig med å skaffe overnatting mm. Velkommen på jakt hos oss!

 

Bestand
Gausdal statsallmenning har de siste årene hatt en stabil bestand. Fellingsprosenten på alle feltene har vært på 80 %. Gjennomsnittsvektene har de siste årene holdt seg på et jevnt nivå.
For ytteligere opplysninger se www.hjortevilt.no.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Gausdal Vestfjell ligger i fjellområdet mellom Gudbrandsdalen og Valdres, i Gausdal kommune. Området grenser i sør mot Lillehammer og Nordre Land kommuner. I sørvest mot Nord Aurdal og Øystre Slidre kommuner og i nordvest mot Sør Fron kommune.Mot nordøst grenser Gausdal Vestfjell mot private områder i bygda.

Vestfjellet (Gausdal statsallmenning) dekker et areal på 589 000 daa og utgjør omlag halvparten av arealet i Gausdal kommune. Høyden over havet varierer fra ca. 700 m.o.h ved Dokkfløyvatnet, til 1554 m.o.h på toppen av Nordre Langsua. Dette fjellet er det høyeste i Kommunen.

Området har en svært variert natur. Her finnes gammel gran og furuskog, store myrområder, frodige bjørkelier og vide fjellvidder. I tillegg er området preget av mange vann, bekker og elver. 

 

Nyttige linker:

Jaktregler

Vektgrenser; Ku 150 og Okse 170 (+ piggokse) = eldre dyr under vektene (+ piggokse) belaster kalv/ungdyr – kvota.
Piggokse = okse med 1 pigg på hver side + event. pigg nr. 2 på en side under 10 cm.

 

Jaktfelt med 4 dyr eller mere på grunnkvota vil normalt sett ha følgende tildeling:

Et fritt dyr*, en voksen okse og resten som kalv/ungdyr.

 

*Fritt dyr kategorien omfatter kalv, ungdyr, voksen ku og voksen okse med maksimalt 3 tagger på ene sida (spiller ingen rolle om den har flere en 3 tagger på andre sida). Hva som regnes som en tagg følger NJFF sitt regelverk der en tagg skal være minimum 2 cm høy, og høyere en den er brei. Felles det okser med flere en tre tagger på ene sida så ilegges tilleggsavgift (se Bestandsplan)


For all jakt hos fjellstyrene gjelder forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning. Orienter deg om innholdet før du søker eller drar på jakt.

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning

Andre aktuelle tilbud