Villreinjakt for utenbygdsboende i Sunndal statsallmenning øst

Sunndal fjellstyre tilbyr noen få kort til utenbygds jegere i Sunndals del av Snøhetta. Søknadsfrist 2. mai.

Arter

  • Villrein

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Inn i terrenget: Fra rv. 70 på Gjøra, vei til Middagshjellen og Hallen (bomveier). Fra Sunndalsøra, gjennom Lilledalen og videre Aursjøveien (bomvei)

Viktige datoer


01.04.2021 kl. 09:00

02.05.2021 kl. 23:59

Kontakt oss

Sunndal fjellstyre

Bjørn Sæther

41459647

sunndal@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

Fritt dyr                         6000

Kløftbukk                      5000

Simle/ungdyr + kalv      4900

Simle/ungdyr                 3400 

Kalv                               1500

Mer detaljert beskrivelse

Sunndal statsallmenning i Sunndal kommune. Samarbeidsavtale med de private rettighetshavere om felles jaktområde hele jakta. Kartomrisset omfatter alle som det er felles jakt med hele jakta. Kart med grenser finnes på Sunndal fjellstyres hjemmeside. 

 

Bestand

Bestanden i Snøhetta villreinområde er i svak vekst. Kvoten blir satt en gang i april

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Sunndal kommune, sør for rv. 70. med grenser til Oppdal, Lesja og Nesset. Mye bratt ulendt fjellterreng.

Anbefaler kartet Dovrefjell (1:100000). best nr. 2497 hos kartbutikken.

 

Anbefalte lenker

 

 

Jaktregler

Jegerkontrakt blir inngått.

Unnlatelse av levering av jaktkort, brukt eller ubrukt, kan føre til utelukkelse fra jakt i ett år fra det året en har mulighet for å få jakt igjen. Dette er gjeldende for hele Snøhetta villreinområde.
Det er anledning til å opprette jaktlag. siste frist 10.8