Villreinjakt for utenbygdsboende i Vulufjell Statsallmenning

Villreinjakt i hjertet av Rondane. Opplev spennende jakt på en krevende art i Norges eldste Nasjonalpark.

Arter

  • Villrein

Beliggenhet

Viktige datoer


01.04.2023 kl. 09:00

02.05.2023 kl. 23:59

Kontakt selger

Vulufjell fjellstyre

92226453, 41238073

vulufjell@fjellstyrene.no

Kjøp/søk jakt her

Om selger

Fjellstyrene har forvaltet Statsallmenningene i over 100 år. Slik kan kommende generasjoner også få glede og nytte av våre felles naturresurser. Fjelloppsynet er landets eldste oppsynsordning, og er fjellstyrene sine ansatte. Statskog er grunneier, mens fjellstyrene forvalter jakt, fiske og beite. Priser og viktige forvaltningsprinsipper reguleres av Staten gjennom Fjelloven og tilhørende forskrifter.

Mer detaljert beskrivelse

Totalareal: 170.000 daa - Bjørkeskog: 1.000 daa – Høyfjell: 169.000 daa

Bestand

Rondane villreinområde er delt i to områder, Rondane Nord og Rondane Sør. Stammen i Rondane Nord er delt i to delstammer. Vulufjell har den sørligste av disse to. Ingen utveksling med delstammen nord for Stor-Ula i Sel.

Beliggenhet

Vulufjell ligger øst for Gudbrandsdalen i Nord-Fron og Sør-Fron.

Fjelloppsynet

Fjelloppsynet er landets eldste oppsynsordning, og ansatt hos fjellstyrene. For å lese mer om Fjelloppsynet sjekk linken under.

Kart

Det er utarbeidet et jakt- og fiskekart for området. Les mer, og bestill ved å trykke her: Jakt- og fiskekart

Anbefalt lenke

Jaktregler

Det blir opprettet jegerkontrakt mellom jeger og rettighetshaver.

Veibeskrivelse

Det er i hovedsak 3 innfallsporter: Kvamsnysetra, Fryvollan og søre Eldåseter. Man kjører Peer Gynt setervei for å komme fram til de to første stedene og Østkjølen seterveg for å komme inn til Søre Eldåseter. I tillegg kan terrenget nås gjennom fellesjakttavtaler osv med tilgrensende jaktområder.

Andre aktuelle tilbud