Elgjakt 4B. Mellingen Øst/Smalåsen i Namsskogan

5044J0004

Elgjakt i innbydende skog- og fjellterreng. Godt arrondert område med jakthytte disponibel midt i terrenget. Jaktfeltet trekkes sammen med all elg- og hjortejakt på statsallmenning i Norge.

Arter

  • Elg

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Jaktfeltet ligger nord i Namsskogan, ca 160 km nord for Steinkjer og ca 120 km sør for Mosjøen.

Viktige datoer


01.04.2019 kl. 09:00

02.05.2019 kl. 23:59

Kontakt oss

Namsskogan fjellstyre, 7890 Namsskogan

Sissel K Grongstad - Reidar Smalås

41558176 - 90082818

namsskogan@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

Prisliste 2019 finnes i vedlegget under.

Vedlagte filer

Mer detaljert beskrivelse

Mellingen Øst/Smalåsen er på 32 100 daa og ligger øst og nord for Namsen i den nordlige delen av kommunen. Jaktfeltet har god arrondering med varierte skogtyper og biotoper. Terrenget har god dekning av skogsbilveier. Snåsmostua står til disposisjon for elgjegerne, her er det sengplasser til 8, eget tørkerom og slakteoppheng. Snåsamostua ligger midt i terrenget og gir et perfekt utgangspunkt for elgjakta i området. Nærmeste tettested er Namsskogan med dagligvarebutikk og bensinstasjon ca 15 minutters biltur unna.


Deler av jaktfeltet går inn i Børgefjell nasjonalpark. I fjellskogen inne i nasjonalparken kan man få de virkelig store villmarksopplevelsene. Dette er også leverområder for de virkelig store elgoksene. Fjellstyret har dispensasjon fra vernebestemmelsen for utkjøring av felt elg (elgtrekk).

Under elgjakta er våre fjelloppsyn til disposisjon for deg og ditt jaktlag.


Velkommen til elgjakt på Namsskogan!

 

 

Jaktregler

For all jakt hos fjellstyrene gjelder "Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning".

Jakttidsrammene på elg i Namsskogan er 25.09.-23.12. På statsallmenningene vil det bli praktisert et minimum på 5 dager opphold i brunsttida (starten av oktober). Ordinær jakt på statsallmenning avsluttes 30. november.

Vi oppfordrer til felling av fjorku og dette gjenspeiles i prismatrisen ved at det ved felling av 1,5 års ku gis en rabatt på kr 10,- pr kg.
Ved felling av voksen ku (eldre en 1,5 år) med slaktevekt over 170 kg beregnes imidlertid et avlsverditillegg.

Etterhvert som elgjegerne i kontrakt avslutter sin jakt selges jaktkort for elg. Med denne ordningen kan man jakte alene eller som et lag. Ledige jaktkort legges ut på Inatur fortløpende - følg med fra medio oktober. Fra og med 5. november selges kun jaktkort/dagskort.

Deler av jaktfeltene "Mellingen Øst" og "Smalåsen" ligger i Børgefjell nasjonalpark. Fjellstyret har dispensasjon for utfrakt av elg, men det stilles vilkår her om kun bruk av jernhest/elgtrekk.

 

Vi minner om at det i Namsskogan er tamreindrift slik at det kan være rein på noen jaktfelt - spesielt utover i oktober.


Se forøvrig fjellstyrets generelle bestemmelser og reaksjoner ved brudd på kontrakt m.m. ved elgjakt på statsallmenningene i Namsskogan i vedleggene under.

Fjellstyret tar forbehold om mindre endringer av jaktområdets grenser samt mindre endringer i jakttider og kvoter fra år til år.

Andre aktuelle tilbud