Elgjakt i Sjølia

Setningen og Atnedal statsalmenning ligger i Sollia i Stor - Elvdal kommune i Hedmark.

Arter

  • Elg
  • Hjort

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Fra Oslo / Hamar kan rv. 3 gjennom Østerdalen brukes. Ta av til rv. 219 på Atna. Alternativt kjøres E6 til Ringebu / Frya og derfra rv. 27 over Venabygdsfjellet.
Fra Trondheim enten E6 til Hjerkinn, derfra rv. 29 til Folldal, og rv. 27 fra Folldal til Sollia. Alt. rv. 3 til Atna, og derfra rv. 219 til Sollia

Viktige datoer


01.04.2019 kl. 09:00

02.05.2019 kl. 23:59

Om oss

Sollia fjellstyre disponerer over 140 000 dekar elgterreng, fordelt på 6 jaktfelt. Statsalmenningen inngår i Sollia Viltstellområde. Generelt god elgbestand, men noe variasjon gjennom høsten. Ofte økende elgbestand i november/desember som følge av innvandring av trekkelg til vinterbeiteområde.

Kontakt oss

Sollia fjellstyre

47462881

sollia@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

Se vedlagt pristabell

Vedlagte filer

Mer detaljert beskrivelse

Totalt jaktareal 236 000 da, fordelt på 6 jaktfelt. Hjortejakt " følger med ", dvs. felles kvote for Sollia Viltstellområde. Elgjakten leies ut med 4-årskontrakter. Fjellstyret har noen hytter som kan leies etter avtale. Fjellstyret kan være behjelpelig med å skaffe overnatting. Kan også være behjelpelige med andre ting etter nærmere avtale.
Ledige jaktfelt inngår i felles søknad for all elg - og hjortejakt på statsalmenning. Ledige jaktfelt lyses ut fra 01.04 hvert år, med søknadsfrist 01.05

 

Om Sjølia

Terreng som går langs hoveddalføret fra dalbunn til fjell. Varierer mellom tette bjørkeområder, til glisne furu- og bjørkstrekninger med reinlav opp mot fjellet.

 

Bestand

Bra elgbestand, noe redusert de senere år. Spesielt mye elg når vintertrekket begynner i november.

Kvoten var i 2018 på 4 dyr (1 Fri okse, 1 Enslig ku og 2 Småokser). Det forventes for 2019 en kvote på omtrent samme nivå.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Jaktområdet ligger fra snaufjellet ned til ca. 600 m.o.h. og varierer mellom granskog, furumoer, bjørklier, myrer og snaufjell. Området ligger i Sollia, nord/vest i Stor-Elvdal. Fine jaktterreng, men forholdsvis tunge områder med forholdsvis lange avstander til bilveger. Deler av området ligger i Rondane nasjonalpark, samt i naturreservat. Her gjelder egne regler for transport av felt vilt.

 

Anbefalt lenke

Hjemmeside Sollia fjellstyre

Jaktregler

Fjellstyret følger de samme reglene som de øvrige innen Sollia Viltstellområde. Det tildeles kvote etter kategoriene kalv, enslig ku, småokse (inntil 2 tagger på en side) og fri okse. Forbehold om endringer. Kalv med slaktevekt under 45 kilo gir ny fellingstillatelse på tilsvarende dyregruppe. Ved feilfelling / felling av for tunge dyr betales en tilleggsavgift pr. kilo.
For all jakt hos fjellstyrene gjelder forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning. Orienter deg om innholdet før du søker eller drar på jakt.

 

Hund tillatt. Påkrevd ettersøksekvipasje.

 

Se Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning