Elgjakt - Baklia - Fron Statsallmenning

Fron fjellstyre disponerer elgjaktfeltet BAKLIA. Evt. felles hjortkvote inngår.

Arter

  • Elg

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


01.04.2018 kl. 09:00

01.05.2018 kl. 23:59

Kontakt oss

Fron Fjellstyre

61292915

fron@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

Elgjaktpriser:

Pris kr. 85,-/kg både for kalv, ungdyr og eldre dyr. Tilleggsdyr kr 63,-/kg.

Kalv 40-50 kg slaktevekt, kr 50,-/kg.

Kalv under 40 kg slaktevekt, kr. 20,-/kg.

Grunnavgift kr. 4000,- pr dyr.

 

Fellingsavgift til kommunen kommer i tillegg. 

I løpet av kontraktsperioden kan grenser, kvoter, priser og jakttid forandres.

 

Mer detaljert beskrivelse

Fron fjellstyre disponerer 3 elgjaktfelt; Stygglia-Hinøgelslia, Baklia og Børkdalen. Finnbølslia-Hinøgelslia er delt opp i to perioder i ordinær jakttid 25.09-09.10 og 11.10-31.10, og er åpen også for utenbygds jaktlag. Børkdalen og Baklia er prioritert for innenbygds jaktlag. Evt. felles hjortkvote inngår i elgjaktfeltene. Ledige jaktfelt inngår i felles søknad til all elg- og hjortejakt på statsallmenning. Ledige jaktfelt lyses ut fra 01.04  det aktuelle år med søknadsfrist 01.05.

Jaktfeltene ligger ved Skåbu på vestsiden av Gudbrandsdalen i Nord- og Sør-Fron kommuner. Jaktfeltene Hinøgelslia og Baklia er kuperte og lett tilgjengelige med bilveier inn i jaktterrengene. Jaktfeltet Børkdalen, har ikke bilvei inn i jaktterrenget og består av en fjelldal med bjørkeskog, myr og vann.

  

Det er jevnt over bra med elg på jaktterrengene i Fron statsallmenning og tildelt grunnkvote blir de fleste åra tatt ut. Det er lite hjort i Fron statsallmenning.

Jaktregler

Kontrakten gir ingen rett til å begrense andres aktivitet på jaktfeltet som ferdsel i henhold til allemannsretten, annen jakt, næringsutøvelse og lignende.

For all jakt hos fjellstyrene gjelder forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning. Orienter deg om innholdet før du søker eller drar på jakt.

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning