Elgjakt i Meldal øst

5059V0031J0037

Elgjakt i skogsterreng. Terrenget er 16.815 daa stort.

Arter

  • Elg

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Flere alternative innkomster. Fra Løkken mot Åmot. Fra Løkken mot Hovin. Feltet ligger øst for RV700 like øst for Løkken

Viktige datoer


01.04.2020 kl. 09:00

02.05.2020 kl. 23:59

Om oss

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Kontakt oss

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

Mer detaljert beskrivelse

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Jaktområdene ligger i skogområde med gran-, furu- og bjørkeskog.

 

Bestand
Området har en bra elgstamme. Hjortestammen er økende. Kvoter og gjennomsnittsvekt har vært stabilt de siste årene. 

Jaktregler

VILKÅR STORVILTJAKT - NB Nytt punkt

 

Medlemmer av jaktlag som ved tildeling av jakt har takket nei til tildelt tilbud, kan først tas inn på andre jaktlag fra 15. jaktdag (8. jaktdag i jaktfelt som er oppdelt i flere perioder).

 

 

KVOTER

 

Her finner du foreløpige kvoter for inneværende jaktår. 

For å finne foreløpige kvoter må du se at det står riktig årstall og søke videre på den kommunen - vald - jaktfelt - jakttilbud du ønsker å se på. Klikk deretter på lag rapport og du vil få de siste oppdaterte tall. 

Alternativ kan du gå til vald - vis alle tilbud så trykk lag rapport. 

 

Kontaktperson/oppsyn for jaktfeltet

 

Link til mer informasjon om elgjakt i Statskog 

 

Link til mer informasjon om hjortejakt i Statskog