Villreinjakt for utenbygdsboende i Øyer statsallmenning

Her har du muligheten til å delta i trekningen om jaktkort for villrein i Øyer statsalmenning. Søknadsfrist 2. mai.

Arter

  • Villrein

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Gode adkomstmuligheter via private veger, både fra Gudbrandsdalen, fra Ringsaker via Åstdalen og fra Østerdalen via Birkebeinervegen.

Viktige datoer


01.04.2021 kl. 09:00

02.05.2021 kl. 23:59

Kontakt oss

Øyer fjellstyre

48 89 98 98 / 918 55 539

oyer@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

  • Fritt dyr/bukk under 50 kg - 3 900,-
  • Kalv - 1 200,-

Prisene kan bli justert før tilbud sendes ut

Mer detaljert beskrivelse

Øyer statsallmenning ligger øst for Gudbrandsdalen i Øyer kommune og er en del av Rondane sør villreinområde.

Bestanden i Rondane sør har vært stabil på ca 2.500 vinterdyr i en årrekke. En del av stammen har sine kalvingsområder langt sør, i Åmot/Storelvdal/Hamar. Disse dyra passere Øyer på høsttrekk nordover.

Øyerfjellet består av rolig og oversiktlig terreng. Høyeste punkt er Edlåhøgda med 1.234 moh.

 

Nyttige linker :

Jaktregler

Det er fellesjaktordning med Ringebu fjellstyre sør for Allmenningsvegen-Samdalen fra 20. aug - 20. sept. I tillegg er det grenseovergangsavtaler med naboer i øst. Av forvaltningsmessige hensyn er simle fredet i hele Øyer statsallmenning. Mindre endringer kan skje fram til jakta.

Alle søknader blir besvart på e-post