Elgjakt i Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger

Det tildeles både elg og hjort (felleskvote med resten av Driftsplan-område). Tilgrensende jaktfelt i sør, vest og nord. Mulighet for å leie hytte inne i terrenget, bilvei helt inntil.

Arter

  • Elg
  • Hjort

Beliggenhet

Viktige datoer


01.04.2023 kl. 09:00

02.05.2023 kl. 23:59

Kontakt selger

Sel fjellstyre

41238073, 92226453

sel@fjellstyrene.no

Kjøp/søk jakt her

Om selger

Fjellstyrene har forvaltet Statsallmenningene i over 100 år. Slik kan kommende generasjoner også få glede og nytte av våre felles naturresurser. Fjelloppsynet er landets eldste oppsynsordning, og er fjellstyrene sine ansatte. Statskog er grunneier, mens fjellstyrene forvalter jakt, fiske og beite. Priser og viktige forvaltningsprinsipper reguleres av Staten gjennom Fjelloven og tilhørende forskrifter.

Priser

Grunnavgift for elg 4 200,- pr dyr, og hjort 1 000,- pr dyr utenom felleskvota. For felt dyr 89,- pr kg. Grunnavgiften trekkes fra på felte dyr.

Mer detaljert beskrivelse

Jakta administreres av Sel Fjellstyre. Kontakt Fjelloppsyn/daglig leder Per Erik Sannes for mer informasjon: 922 26 453

Bestemmelser vedrørende trekning osv

Her finner du informasjon om hva som regnes som innenbygdsboende jaktlag osv. Se vedlagt fil under.

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Sel og Nordre Kolloen statsallmenning. Lettjakta terreng som strekker seg fra barskogen opp til snaufjellet.

Fjelloppsynet

Fjelloppsynet er landets eldste oppsynsordning, og ansatt hos fjellstyrene. For å lese mer om Fjelloppsynet sjekk linken under.

Anbefalte lenker

Jaktregler

Det vil bli informert om lokale bestemmelser ved utsending av tilbud om jakt.
For all jakt hos fjellstyrene gjelder forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning. Orienter deg om innholdet før du søker eller drar på jakt.

Andre aktuelle tilbud