Elgjakt i Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger

Det tildeles både elg og hjort(felleskvote med resten av Driftsplan-område). Tilgrensende jaktfelt i sør, vest og nord. Mulighet for å leie hytte inne i terrenget, bilvei helt inntil.

Arter

  • Elg
  • Hjort

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


01.04.2017 kl. 09:00

02.05.2017 kl. 23:59

Kontakt oss

Sel fjellstyre

41238073, 99422578

sel@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

Grunnavgift 4 000,- pr dyr. 85,- pr kg. Grunnavgiften trekkes fra på skutte dyr.

Mer detaljert beskrivelse

Jakta administreres av Sel Fjellstyre.

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Sel og Nordre Kolloen statsallmenning. Lettjakta terreng som strekker seg fra barskogen opp til snaufjellet.

 

Anbefalte lenker

 

Jaktregler

Det vil bli informert om lokale bestemmelser ved utsending av tilbud om jakt.
For all jakt hos fjellstyrene gjelder forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning. Orienter deg om innholdet før du søker eller drar på jakt.

Andre aktuelle tilbud