Villreinjakt for utenbygdsboende - Ringebu fjellstyre

Her har du som er utenbygds muligheten til å søke om jakt på skikkelig villrein i Rondane Sør villreinområde!

Arter

  • Villrein

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

God tilgang til jaktterrengene fra Rv. 27 over Venabygdsfjellet, Friisvegen (Fv. 385) mellom Ringebu og Atna, Imsdalsvegen og Goppollvegen.

Viktige datoer


01.04.2021 kl. 09:00

02.05.2021 kl. 23:59

Om oss

Ringebu fjellstyre tilbyr villreinjakt for Ringebu Østfjell, Hirkjølen og Imsdalen statsallmenninger i Ringebu kommune. Med gode fellesjaktavtaler kan det i tillegg jaktes i store deler av Rondane Sør villreinområde.

Kontakt oss

Ringebu fjellstyre

976 12 523 / 410 07 473

ringebu@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

Fri bukk                           7 300,- pluss fellingsavgift, bladet Villreinen og porto, totalt kr 7 930

Fritt under 50 kg              5 700,- pluss fellingsavgift, bladet Villreinen og porto, totalt kr 6 330

Bukk under 50 kg            5 700,- pluss fellingsavgift, bladet Villreinen og porto, totalt kr 6330

Kalv                                 1 800,- pluss fellingsavgift, bladet Villreinen og porto, totalt kr 2300

 

Årboka Villreinen, fellingsavgift (320 for voksent dyr og 190 for kalv) og porto (160) kommer i tillegg. 

 

Vi tar forbehold om eventuelle feil/ endringer i kvote og pris.

Mer detaljert beskrivelse

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Statsallmenningene i Ringebu ligger i fjellområdene mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen. Totalt areal er 560 000 daa, der 5 % er barskog, 13 % løvskog og 82 % snaufjell. Rolige fjellformasjoner og lettgått terreng. Det er god tilgang til jaktområdet via flere veier inn i fjellet. Det er flere turistbedrifter (hoteller og hytteutleie) i og i umiddelbar nærhet av statsallmenningene.

 

Bestand 
Reinsstammen i Rondane Sør er på ca. 2 100 dyr vinterdyr. Hele stammen benytter vinterbeiteområder i Ringebu og Sollia. Før kalving trekker det noe dyr østover til Fampen og sørover på Hedmarksvidda. En større del av stammen blir værende igjen i Ringebu/Sollia i barmarkssesongen, og det er bra med dyr i hele jakta. Ringebu fjellstyre har en kvote på ca. 120 fellingstillatelser, hvorav ca. 30 % går til utenbygds jegere.

 

Tildelingsrutiner
Utenbygdsboende søker via inatur innen 2. mai. Det er mulig å prioritere type dyr og ev. andre jaktområder.
Endelig trekningsresultat legges ut på fjellstyrets egen hjemmeside kort tid etter offentliggjøring på inatur. Tilbudsbrev/faktura sendes per post eller e-post. 


Jaktlag
Jeger som er tildelt jakt kan kontakte fjellstyrekontoret dersom en ønsker å danne jaktlag. Dette kan gjøres på følgende måter:

1. To jegere som har blitt tildelt jakt (pluss ev. en jeger under 19 år) kan danne jaktlag. Dette kan også være en innenbygds og en utenbygds jeger. Jaktlaget disponerer da to jakttilbud, enten i felleskap eller hver for seg.

 

2. To jegere som hver for seg har søkt, og begge har fått tildelt jaktkort, kan danne jaktlag. Disse kan enten jakte sammen, og da felle dyr for hverandre, eller jakte hver for seg, og også da felle dyr for hverandre. Dette siste krever svært god kommunikasjon!


3.   En jeger som har fått fellingstillatelse kan etablere jaktlag med èn eller to gjestejegere som ikke har fått egne fellingstillatelser. Kortinnehaveren blir da jaktleder og må alltid delta i jakta. Gjestejeger må, som alle andre reinsjegere, ha avlagt jegerprøve, storviltprøve og ha betalt jegeravgiften. Alle jegerne i laget kan bruke våpen samtidig, uavhengig av hvor mange fellingstillatelser det er igjen i laget. Jaktlederen i laget er ansvarlig for at det ikke blir felt flere dyr enn det laget har fellingstillatelser på. Ordningen gjelder både innenbygds og utenbygds. Jegere som ønsker å delta i slik lagjakt blir fakturert med kr 500

All lagjakt skal avklares med fjellstyret i god tid før jakta.


Opplæringsjakt

Ungdom under 19 år kan i opplæringsøyemed danne jaktlag med annen jeger som har fått tildelt kort og jakte gratis på dette kortet.

 

Nyttige lenker:

Jaktregler

Jaktreglene fremgår av vedlagt jegerkontrakt, samt offentlige lover og forskrifter.

Andre aktuelle tilbud