Bomavgift Byfellaveien og Jeppedalsveien

Her kan du betale bomavgift med Visa/Mastercard.

Kontakt selger

Mathiesen Eidsvold Værk

Øystein Løvli

90646883

hovedkontor@mev.no

Produkter

Om selger

Mer detaljert beskrivelse

Byfellaveien

Det vil nå være mulig for allmennheten å kjøre fra Langton til Lomtjern hele året, ikke bare i skisesongen, ved å løse bombillett her på inatur.no, eller med SMS og trekk i mobilregningen, se oppslag ved innfartsveien.

 

Jeppedalsveien

Fra bommen ved barnehagen i Rustad og opp til Lyngtua, er det som tidligere mulig å kjøre etter å ha løst bombillett for Jeppedalsveien, på inatur.no, eller med SMS og trekk i mobilregningen, se oppslag ved innfartsveien.

 

Årskortet på Byfellaveien gjelder også Jeppedalsveien og omvendt

 

Kjøretillatelser på øvrige veier

Våre øvrige veier er normalt låst med bom og krever kjøretillatelse for å kunne benyttes. Dette betyr at selv om bommen er åpen er det ikke tillatt å kjøre på veien og bommen kan bli låst uten varsel.

Veiene benyttes til bedriftens næringsvirksomhet som f.eks tømmerhogst, ungskogpleie og jakt. Veiene kan fritt benyttes av syklister og gående, men all motorisert ferdsel som ikke er godkjent av grunneier er forbudt, herunder f.eks motorsykler, ATV og snøscootere.

 

 

Regler

Skriv inn ditt navn og bilens reg.nr ved betaling.

Kontrollavgift: Hvis det påtreffes kjøretøy som ikke har løst billett vil man kunne risikere å bli ilagt en kontrollavgift på kr 1000,-.

Andre aktuelle tilbud