Bomavgift for Nord-Odal kommuneskoger

Velkommen til Kommuneskogen! God tur!

Produkter

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Nord-Odal kommuneskoger har som sin primære oppgave å forvalte Nord-Odal kommunes skog- og utmarksarealer.

Kontakt oss

Nord-Odal kommuneskoger

Finn Strøm

95839076

disenbroenfinn@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Mer detaljert beskrivelse

Bombiletter kan enten kjøpes på inatur.no eller via SMS. Skilt med betalingsinformasjon er plassert ved Fløytdammen, Tjennsjøvegen og Bråtåhøgdavegen.

Avgiften dekker bl.a. kjøring på Ottvegene, Igletjennsvegen, Tjennsjøvegen og Bråtåhøgdavegen.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Regler

Ved kjøring på Nord-Odal ommuneskoger sine veger må det kjøpes vegbilett. Det gjennomføres stikkprøvekontroller. Kontrollørene må kunne identifisere seg som ansatt i Nord-Odal kommuneskoger eller tilsynsperson i Nord-Odal JFF. Gebyr for ikke betalt vegavgift er kr. 500,- 

Fartsgrensen i Kommuneskogen er 40 km/h. Ta hensyn til fotgjengere og sykklister!

Nord-Odal kommuneskoger er ikke ansvarlig for personskader og skader på bilistenes saker og eiendeler. Vi er ikke forpliktet til å holde vegene brøytet, og tar forbehold om å stenge veger under vanskelige føreforhold eller ved vedlikeholdsarbeider. Bommer kan stenges uten varsel, dog vil ingen bli stengt inne.

Tips

Andre aktuelle tilbud