Bomavgift for Nord-Odal kommune sine skogsbilveger

Velkommen til kommuneskogen! God tur!

Kontakt selger

Nord-Odal kommune

62978100

postmottak@nord-odal.kommune.no

Produkter

Om selger

Nord-Odal kommuneskoger har som sin primære oppgave å forvalte Nord-Odal kommunes skog- og utmarksarealer.

Mer detaljert beskrivelse

Bombilletter kan kjøpes på inatur.no eller via SMS. Skilt med betalingsinformasjon er plassert ved Fløytdammen.

Avgiften dekker bl.a. kjøring på Ottvegene, Igletjennsvegen, Tjennsjøvegen og Bråtåhøgdavegen.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Regler

Ved kjøring på Nord-Odal kommune sine skogsbilveger må det kjøpes vegbillett. Det gjennomføres stikkprøvekontroller. Kontrollørene må kunne identifisere seg som ansatt i Nord-Odal kommune eller tilsynsperson i Nord-Odal JFF. Gebyr for ikke betalt vegavgift er kr. 500,- 

Fartsgrensen i Kommuneskogen er 40 km/h. Ta hensyn til fotgjengere og syklister!

Nord-Odal kommune er ikke ansvarlig for personskader og skader på bilistenes saker og eiendeler. Vi tar forbehold om å stenge veger under vanskelige føreforhold eller ved vedlikeholdsarbeider. Bommer kan stenges uten varsel, dog vil ingen bli stengt inne.

Tips

Andre aktuelle tilbud