Bomveier Jevnaker almenning

Her kan du betale bomavgift for veiene Olimb, Svenåa og Veståsen med Visa/Mastercard. Betal enkelttur pr vei, eller betal årskort for alle veiene.

Produkter

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Jevnaker Almenning er den syd-vestre del av den gamle Hadeland Almenning. Skogarealene ligger i Lunner og Jevnaker kommuner. Ca 80 % sogner til Nordmarka og ca. 20 % til Veståsen vest for Randsfjorden.

 

Forvaltning av allmenningens virksomhet er primært underlagt Lov om bygdeallmenninger av 1992.  Styret velges av og blant allmenningens bruksberettigede jordbrukere, under allmenningens årsmøte hvert annet år.

 

Vi har et titalls hytter for utleie, primært på åremål. Hyttene ligger i vakker natur og nær jakt- og fiskemuligheter. Se oversikten over hytter til leie hos Jevnaker almenning her.

Kontakt oss

Jevnaker almenning

Arvid Snellingen og Harald Kvam

+47 41414585 og +47 41455599

firmapost@jevnaker-almenning.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Mer detaljert beskrivelse

OBS! Ny løsning på kjøp av årskort - se nettsiden www.youpark.no for priser og bestilling.

Det er fra 1.oktober 2021 satt opp bommer med skiltgjenkjenning på Øståsen på Gran Almenning. Passering av bommen vil faktureres fra Youpark hvis man ikke går inn på nettsiden deres og betaler for passeringen innen 48timer. 

 

Det er forbudt med bobiler og campingvogner på Jevnaker Almenning. Det samme gjelder alle typer traktorer som ikke brukes i skogdrifta eller for dyrehold.

Regler

xxx

Andre aktuelle tilbud