Aktivering av jakt- og fiskekort

Aktivering av jakt- og fiskekort er et ledd i arbeidet for å sikre en god og levedyktig bestand i mange år fremover. På denne måten blir jakt- og fisketrykket registrert og fangstrapporteringen blir mer nøyaktig.

Kort med aktiveringsfunksjon må aktiveres før jakt/fiske starter, for å være gyldige. Du kan aktivere kortene dine tidligst 10 dager før jaktstart.

Fangstrapport må være levert før du får aktivert eller kjøpt kort for en ny periode. Ved første gangs aktivering kan du aktivere 10 dager frem i tid. Etter denne perioden vil du motta en purring per epost og SMS i forhold til fangstrapportering hvis du ikke har rapportert.

NB! Alle kort er ugyldige dersom de ikke er aktivert på forhånd.

Hvor kan jeg aktivere?

Du kan aktivere kort på "Min side", hvis du er logget inn.

Du kan også aktivere kort hvis du har telefonnummer og kortnummer fra kvitteringen på ditt kjøp.