Dirdalselva i Rogaland

Dirdalselva er en liten perle i Gjesdal Kommune i Rogaland. Her tilbys unike fiskeopplevelser i flotte naturomgivelser. Elva ligger lett tilgjengelig ved FV 450.

Arter

 • Laks

Beliggenhet

Viktige datoer


08.04.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Dirdalselvas Fellesforvaltning SA

406 00 410

post@dirdalselva.no

Video

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Dirdalselvas Fellesforvaltning (DF) er en sammenslutning av alle fiskerettshavere i Dirdalsvassdraget (Dirdalselva med sidevassdrag).  DF er opprettet i henhold til bestemmelsene i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk og skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene gitt i Laks- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter. Laget skal forvalte fiskeressursene vassdraget, til beste for medlemmene innenfor rammene av en bærekraftig ressursforvaltning.

Fiskekvoter

Døgnkvoten er 2 laks for Dirdalselva. Gjenutsatt laks regnes med i døgnkvoten. 

 • Sjøørret er totalfredet og skal settes tilbake i elva.
 • Kvoten er personlig og følger fiskekortdøgnet eller hver dato for helg, uke og sesongkort.
 • Når en fisker har nådd døgnkvoten skal fisket opphøre.
 • Laks som har uomtvistelige ytre kjennetegn på å være rømt oppdrettslaks, og vinterstøinger blir ikke regnet med i kvoten. Oppdrettslaks som blir fanget skal allikevel rapporteres og leveres til oppsynet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Dirdalselva

Dirdalselva er lokalisert i Gjesdal kommune i Rogaland, en kort kjøretur fra Stavanger og Sandnes og ligger lett tilgjengelig i Dirdalen langs FV 450. Elva har sitt utspring fra Øyarvatn i Sirdal kommune i Vest-Agder og renner gjennom Hunnedalen til Byrkjedal og følger så Dirdalen til utløpet i Høgsfjorden.

Dirdalselva er regulert av Sira-Kvina kraftselskap, og har derfor relativ liten vannføring i tørre perioder. Kjennere av elva mener imidlertid at fisken biter også på lav vannstand.

Lakseførende strekning er i dag 8,6 km regnet fra Giljajuvet til elvemunning med en høydeforskjell på ca 190 m. Bunnforholdene er steinete, og vannet er krystallklart, en kan nesten se når laksen biter.

Dirdalselva kan gi spennende opplevelser når vannstand og vær er riktig.

Alle lakseklasser er representert i elva.
Snittvekt 2023: 4,4 kg. Største registrerte laks (fanget i 2017): 19,5 kg.

En perle i Rogaland... for fisk og fiskere
VELKOMMEN TIL DIRDALSELVA

 

Sone 1 (Se kart sone 1)

Sone 1 strekker seg fra elveosen til og med Bruhølen- lengde ca 1 km.  Populære fiskeplasser (fra nederst til øverst): Hagahølen (fint fluestrekk), Abalsneshølen og Bruhølen.  Ved Hagahølen står det en flott gapahuk som skaper god fiske-stemning ved elva.

 • Oppsynsansvarlig: Geir Johnsen  tlf 454 82 781

 

Sone 2 (se kart Sone 2)

Sone 2 strekker seg fra Bruhølen til broen over elven ved Dirdalhallen.  Populære fiskeplasser: Kilen, Skolehølen.  Motfiske mot sone 5 i øvre del av sone 2.

 • Oppsynsansvarlig:  Alice Øvstebø  tlf 481 54 804

 

Sone 3 (Se kart Sone 3)

Sone 3 strekker seg fra bro over elv ved Dirdalhallen til Gilja bro.  Lett tilgjengelig langs sykkelsti.  Motfiske mot sone 5 og 6.

 • Oppsynsansvarlig: Alice Øvstebø  tlf 481 54 804

 

Sone 4 (Se kart Sone 4)

Sone 4 strekker seg fra Gilja bro til Giljajuvet ca 50 m nedenfor den hvite broen.  Lett tilgjengelig langs fylkesvei 450.  Fiske kun tilgjengelig på sørsiden av elva, langs fylkesvegen.

Oppsynsansvarlig:  Kjartan Gilje tlf 988 13 598

 

Sone 6 (Se kart Sone 6)

Sone 6 strekker seg fra Neset til Kvidaland. Lett tilgjengelig langs Kroveien mellom Dirdalhallen og Gilja. Motfiske mot sone 3. 

Oppsynsansvarlig: Svein Nødland tlf 995 88 391

 

FISKEKORT

Salg av døgnkort og ukeskort for 2024 åpnes på Inatur / Scanatura  8 april kl 09.00

KORTTYPER og PRISER, 

Soner med salg av døgnkort : SONE 1, 2, 3, 4 og 6.
Sone 5 er privat fiske ( ikke kortsalg).

Priser 2024:  

Døgnkort:                                                           

 •     Sone 1-4 :            kr  650.-  fra 01 - 14.Juni
 •     Sone 1-4 :            kr  495,-  fra 15.juni
 •     Sone 6:                kr  495.- gjelder hele sesongen

 

Ukeskort:

 •    Sone 1-3:              kr 3200.-     Ukeskort gjelder fra lørdag til fredag.

Servicegebyr kommer i i tillegg til prisen, denne beregnes pr. transaksjon og varierer alt etter beløpets størrelse.

 

DØGNKORTET FØLGER DØGNET ,  FRA KL. 00.00 TIL KL. 23.59 

Du kan booke døgnkort for hele sesongen når kortsalget åpner.

Du må være registrert med brukerprofil på Inatur og være innlogget for å kunne kjøpe fiskekort i Dirdalselva.
Navn, adresse, tlf.nr, e-postadresse må være korrekt utfylt på "min Profil". Logg inn eller registrer deg på min side Scanatura /Inatur Det oppfordres til å registrere seg/kontrollere opplysningene før kortsalget starter, dersom opplysninger mangler vil en kunne få problemer med kortkjøp.

Før du kan fiske i Dirdalselva må du også ha løst inn desinfiseringskort og fiskeravgift. (se nedenfor for nærmere beskrivelse)

Første 5 døgn av salget er det lagt inn kjøpsbegrensning på maks 3  døgnkort og/ eller 1 ukekort pr døgn pr fisker. (0-stilles kl 09.00 neste dag)

Vi gjør oppmerksom på at en del av døgnkortene  kan være forhåndsolgt til grunneiere / fiskepakker (grunneiers rett til å reservere kort) 

Resterende døgnkort legges ut for salg på nett.

 

Kortkjøp gjøres på egen risiko dvs. at kjøpte kort ikke refunderes. Fiskekort er personlig og skal ikke overdras til andre. Gjeldende fiskeregler skal overholdes.  Husk å sette deg inn i våre fiskeregler og desinfisere utstyret før fisket starter, husk også å rapportere fiskekortet og ta skjellprøver av fangsten!

Produkter kjøpt på Inatur Norges nettsider omfattes av Angrerettlovens § 22 og er unntatt fra angrerett, les mer HER.

 

For å fiske i Dirdalselva må du på oppfordring kunne fremvise gyldig legitimasjon, kvittering for betalt fiskeravgift til staten, gyldig fiskekort og kvittering for desinfisert utstyr. 

 

DESINFISERING AV FISKEUTSTYR  er påbudt for å fiske i Dirdalselva.

Du kjøper DESINFISERINGSKORT på Inatur webshop til kr 130.- () som gjelder for hele sesongen og deretter kan du desinfisere så mange ganger i sesongen som du ønsker.

Desinfisering utføres ved Dirdalstranda 8..(Google Maps) hos Geirs Fiskebu (Geir Johnsen).  Kjør ned til Dirdalstraen Gardsutsalg og parker der, følg skilt/ pil til desinfiseringsplass. Info om registreing av desinfisering er oppslått ved desinfiseringsplassen.

 

Lenke til å betale Fiskeravgift

 

HUSK AT ALLE FISKEKORT SKAL RAPPORTERES: fangst, også 0-fangst og om kortet er benyttet eller ikke. 

Fangstrapportering

Fangstrapportering er obligatorisk, gjelder også nullfangst og gjenutsatt fisk. Fiskere som ikke har rapportert fiskekortet blir automatisk sperret for videre kjøp av kort. Fiskekort rapporteres på siden inatur.no/fangstrapportering

Husk å rapportere redskap som fisken er fanget med.  Vi oppfordrer også  å telle lus på fisken og rapportere dette på fangstrapportskjema:Inatur

"Inatur FangstApp" kan du laste ned til din telefon. Da kan du rapportere fangst direkte fra elva, også når du ikke har dekning. I tillegg kan du følge med på laksebørsen live for å se hva som fanges.


Skjellprøver

Husk å ta skjellprøver av all fisk som avlives.

Skjellprøveposer finnes ved oppsatte skjellprøvestasjoner i sone 1, 2, 3 og 4. Der kan du også levere skjellprøvene.  På nettstedet www.radgivende-biologer.no , kan du finne detaljert informasjon om fangst og skjellprøver fra blant annet Dirdalselva.  Her finner du også en veiledning om hvordan skjellprøvene skal tas.​
 
Fangsstatistikk

Dirdalselva har hatt en jevn og god utvikling de siste årene med en klar tendens til stadig større snittvekt på fangsten. På websiden til Lakseregisterets innsyn finner du historiske fangstdata fra langt tilbake i tid. Her får du opplysninger om fangst både nasjonalt, regionalt og lokalt (Dirdalselva), klikk på ønsket årstall for statistikk. I tillegg benyttes Inaturs Laksebørs  som gir en oversikt over tidligere fangst. 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

GJELDENDE FISKEREGLER FOR DIRDALSELVA
Før fiskekortet kan tas i bruk (og for å gi alle en god fiskeopplevelse) må du akseptere følgenede fiskeregler:

 

1.FISKERS ANSVAR


2.FISKETIDER

 • Fisketiden for Dirdalselva er fra 1. juni - 31. august.
 • Fiskedøgnet i sone 1 - 6 følger døgnet fra kl 00.00 - 23.59.


3.DOKUMENTASJON

 • For å fiske i Dirdalselva må du på oppfordring kunne fremvise gyldig legitimasjon, kvittering for betalt fiskeravgift til staten, gyldig fiskekort og kvittering for desinfisert utstyr.
 • Fiskekortet er personlig, gjelder for en stang og skal ikke overdras til andre.
 • Unntak fra regel om personlig fiskekort: Mindreårig under 16 år kan fiske sammen med ledsager (en om gangen) på ledsagers døgnkort. Kortinnehaver er ansvarlig for fangstrapportering og døgnkvoten (2 laks) følger fiskekortet: For alle andre typer kort gjelder: KUN EN FISKER PR DØGN.


4.TILTAK MOT FISKESYKDOMMER

 • Desinfisering av utstyr- stenger, snøre, kroker, kniver, hover, vadere, m.v. er PÅBUDT, og skal ved første gangs fiske i Dirdalselva utføres hos oppsynsmann Geir Johnsen, tlf. 454 82 781, Dirdalstranda 8, og deretter når fiskeutstyr er brukt i annet vassdrag.
  Død fisk plukkes opp fra elva for å unngå smittepress. Sløy ikke fisk i elva. All transport av fisk, vann, planter m.m. fra et vassdrag til et annet er forbudt.


5.REDSKAP

 • Tillatt redskap er stang med flue, sluk, spinner, wobbler og mark, som kan brukes i kombinasjon med søkke.
 • Fiske med påmontert vanndupp er ikke tillatt.
 •  Avstanden mellom krokstamme og krokspiss kan være maksimalt 13 mm, og for enkeltkrok  maksimalt 15 mm.


6.FISKEKVOTE

 • Døgnkvoten er 2 laks for Dirdalselva. Gjenutsatt laks regnes med i døgnkvoten.
 • Sjøørret er totalfredet og skal settes tilbake i elva.
 • Kvoten er personlig og følger fiskekortdøgnet eller hver dato for helg, uke og sesongkort.
 • Når en fisker har nådd døgnkvoten skal fisket opphøre.
 • Laks som har uomtvistelige ytre kjennetegn på å være rømt oppdrettslaks, og vinterstøinger blir ikke regnet med i kvoten. Oppdrettslaks som blir fanget skal allikevel rapporteres og leveres til oppsynet.

 

7.KROKINGSFORBUD

 • Det er ikke lovlig å fiske på en slik måte at fisk blir feilkroket. Dersom en kroker fisk og dette skyldest måten eller stedet en fisker på, skal fisket straks avsluttes. Definisjon på feilkroking: Dersom kroken ikke sitter i eller umiddelbart i nærheten av kjeften på fanget fisk. Feilkroket fisk telles med i døgnkvoten, men skal straks settes tilbake i elva. Krokstørrelse: se regel nr. 5


8.MINSTEMÅL OG VINTERSTØING

 • Laks under 35 cm skal settes tilbake i elven. (regnes ikke med i døgnkvoten)
 • Det er heller ikke tillatt å fange vinterstøingar av laks og sjøaure.  Støinger som likevel blir fanget, skal straks settest ut mest mulig uskadd.
  Det oppfordres til at også stor hunn-laks, gytefarget fisk og laks med blått merke i ryggfinnen settes tilbake i elva.


9.GENTLEMANNSREGLER

 • Alt fiske skal foregå bevegelig nedstrøms hvis flere fisker på samme plassen.  Hvis en har oppholdt seg på samme plass en stund (max 20 min), og ny fisker ankommer, skal plassen forlates til fordel for ny fisker. Ny fisker skal imidlertid alltid starte fisket ovenfor andre fiskere.
  Oppfør deg ved elva slik du ønsker andre skal oppføre seg mot deg.


10.FANGSTRAPPORTERING

 • All fangst skal rapporteres, gjelder også nullfangst og gjenutsatt fisk.  En vil bli sperret for kjøp av nye kort hvis rapportering mangler på forrige kort, og en kan bli bortvist fra elva om tidligere rapporteringer mangler Informasjon om rapportering står på fiskekortet og nederst på siden.


11.SKJELLPRØVER

 • Vi oppfordrer til å ta skjellprøver av fanget fisk over minstemål.  Skjellprøveposer og rettledning om prøvetaking får du hos oppsynet og ved oppsatte skjellprøvestasjoner langs elva.  Skjellprøver gir viktig informasjon om fiskens livsløp, hvor gammel fisken er, hvor gammel den var da en forlot elva m.m.
  Det er også den enkleste metoden for å skille villaks og rømt oppdrettslaks, og gir derfor nyttig informasjon om andel av oppdrettslaks i elva.


12.SONEGRENSER

 • Respekter gjeldende sonegenser.  Det er forbudt å fiske nedover eller oppover i neste sone.

 

13.ADKOMST OG BRUKSREGLER

 • Vis hensyn til grunneiers eiendom, tråkk ikke over dyrka mark og rydd opp etter deg.  Parker på anviste plasser, se kart.  Bruk gjerdeklyvere og merkede fiskestier.  Ferdsel langs elva skal i størst mulig grad skje langs elvebredden og på merkede fiskestier.


14.OPPSYN

 • Respekter oppsynet.  Oppsynet i elva skal informere om fiskeregler og påse at disse følges, og således bidra til at alle får en best mulig fiskeopplevelse i Dirdalselva. Vi oppfordrer til å varsle oppsynet om uregelmessigheter og mistanke om fiskesykdommer på tlf. 454 82 781,gejohnse@gmail.com ,Geir Johnsen. I tillegg ønsker gjerne grunneierlagene og kortselgere å bli kontaktet om forslag til forbedringer, send oss en melding.


15.KONSEKVENSER AV REGELBRUDD

 • Oppsynet plikter å rapportere til styret i grunneierlagene og kortselgere om brudd på fiskeregler.  Oppsynet skal i slike tilfelle gi skriftlig advarsel og eventuelt bortvise fisker fra elven. Grove brudd kan føre til politianmeldelse og opplysninger kan bli delt med naboelvene Frafjord og Espedal. Ved feilparkering kan det festes en advarsel-lapp til frontruten.  Styret i laget avgjør videre om regelbruddet skal føre til utestengelse fra fisket og eventuell politianmeldelse.

 

16.FORBEHOLD

 • Innen 15. juli skal det foretas "Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak".  Ved sviktende innsig av laks midtveis i sesongen kan fiske bli regulert med endring av døgnkvote, fiskeredskaper, fisketider.  Dersom lakseinnsiget er kritisk lavt kan elva bli stengt for fiske for resten av sesongen.  Kortselger er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle endringer og kjøpte kort refunderes ikke.  Vi gjør også oppmerksom på at det kan bli svært lav vannstand i elva i tørkeperioder, og at det på varme sommerdager forekommer bading i elva.

 

17. ​Respekter​ allemannsretten og vis hensyn til andre brukere av elva.

 

SKITT FISKE!

Hilsen
Dirdalselvas Fellesforvaltning

Veibeskrivelse