Sjøørretfiske Reisaelva -Eiendom 23/3 og 23/11

Sjøørretfiske på eiendom gbnr. 23/3 og 23/11 i sone 2

Arter

  • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Tove Mette Kristiansen

91579925

post@reisaelva.no

Kjøp laksefiske her

Om selger

På vegne av grunneier legger Reisa Elvelag  ut fiskedøgn for salg på eiendom gbnr. 23/3 og 23/11 i sone 2.

Kontaktperson for valdet er Tove Mette Kristiansen 

Ved andre henvendelser, kontakt Reisa Elvelag på post@reisaelva.no

Fiskekvoter

5 sjøørret per fisker per dag

Mer detaljert beskrivelse

Ta kontakt med grunneier for mer beskrivelse og anbefalinger hvor det bør fiskes på strekningen.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.