Sjøørretfiske Reisaelva -Eiendom 16/1

Sjøørretfiske på eiendom gbnr. 16/1 i nedre del av sone 1

Arter

  • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Gunnar Rasmussen

47614157

g.rasmussen99@gmail.com

Kjøp laksefiske her

Om selger

Reisa Elvelag legger ut fiskedøgn for salg på eiendom gbnr. 16/1 på vegne av grunneier.

Kontaktperson for valdet er Gunnar Rasmussen

Ved andre henvendelser, kontakt Reisa Elvelag på post@reisaelva.no

Fiskekvoter

5 sjøørret per fisker per dag

Mer detaljert beskrivelse

Det er en del skog langs elvebredden, men på normal vannstand vil øra være tilgjengelig.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.