Laksefiske/ørretfiske i Vefsna Vald 21 - Svenningdalselva

Statskog tilbyr ørretfiske i Svenningdalselva. Trappa i Storforsen ble restaurert våren 2023 for fri oppgang av laks og sjøørret. All laks og sjøørret skal gjennutsettes. Fiskeperiode 15.6 - 15.7.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


15.04.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Kjøp laksefiske her

Om selger

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Fiskekvoter

All laks og sjøørret skal gjenutsettes på vald 21 i Svenningdalselva. 

Ellers gjelder Øvrige fiskeregler for Vefsna. 

Desinfisering

Alt fiskeutstyr som er benyttet i andre vassdrag skal desinfiseres før det benyttes i Vefsna. Desinfisering er gratis og Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning har satt opp tre desinfiseringsstasjoner, en i Mosjøen, en i Grane og en i Hattfjelldal. 

  • Trofors: Like sør for Bogfjellmo bru på E6 ved Trofors, i Svenningdalsvegen 14, finner du desinfiseringsstasjonen. Den ligger på østsiden av bygningen som blant annet huser Statens Vegvesens kontrollstasjon og Grane maskinlag.
  • Hattfjelldal: Her ligger desinfiseringsstasjonen ved Fjellfolketshus like ved tømmestasjon for bobiler. Adressen her er Hattfjelldalsvollen 1.

Kode for desinfisering er 2018.

Mer detaljert beskrivelse

Trappa i Storforsen ble restaurert vinter/vår 2023. Laks og sjøørret svømmer nå fritt opp gjennom Svenningdalselva. Elva er ennå i en reetableringsfase etter friskmelding av Gyrodactylus salaris og all laks og sjøørret skal gjennutsettes død eller levende på vald 21. 

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskeregler/vilkår

Ved kjøp av dette kortet aksepterer du vilkårene/fiskereglene som er nevnt under fiskekvoter på denne siden i tekst eller som en egen lenke. 

 

Som innehaver av fiskekort hos Statskog må fiskere være forberedt på at fisket ved behov kan reguleres. Eksempler på slike reguleringer kan være begrensninger av antall fiskere, fisketid, endringer av soner/vald og/eller innføring av fangstbegrensninger (bag-limit). Slike reguleringer gir ikke rett til refusjon av innbetalt beløp.

Fiskekort er personlig og kan ikke overføres til andre.

 

For kjøp av jakt-/fiskekort, som gjelder for en bestemt dato eller et bestemt tidsrom, foreligger ikke angrerett, jf. angrerettloven § 22 bokstav m.