Laksefiske i Bogna SONE 5

Sonen er på 4460 m på nordre side og 2006 m på søndre side. Sonen fiskes med alle redskapstyper. Adkomst: Bangdalen - Seterdalsvegen. Det selges 7 døgnkort i sonen.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


15.03.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Bogna Elveeierlag SA

Kjell Stendahl

91874640

kj-stend@online.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Bogna er ei typisk småkselv som ligger i Namsos kommune, Nord-Trøndelag. Den lakseførende del av Bogna forvaltes av Bogna Elveeierlag. Grunneierlaget ble startet i 1964 hvor alle grunneierne er med. Vassdraget er inndelt i 6 forvaltningsområder, og det selges kort i alle soner.

Fiskekvoter

2 laks og 1 sjø-ørret per dag per person. Ved fangst av laks over 3 kg skal fisket avsluttes for dagen.

I månedskifte juni-juli vil det avgjøres om fisketiden forlenges eller avkortes.

Mer detaljert beskrivelse

Sone 5 
Sonen er på 4460 m på nordre side og 2006 m på søndre side. Sonen fiskes med alle redskapstyper. Adkomst: Bangdalen - Seterdalsvegen. Det selges 7 kort i sonen. Ved lav vannføring eller høy temperatur på vannet kan fosshøla stenges på grunn av fare for utbrudd av furunkulose.

Sonegrense vil da gå i overkant av pålhøla, og vil bli skiltet.

 

Vannføring Bogna: klikk her

 

Leie Hytte i Sone 5:

INFORMASJON OM HYTTER TIL LEIE I SONE 5

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

  • Gyldig fiskekort må fremvises sammen med gyldig statskort og identifikasjon
  • 2 laks per dag per person.
  • Ved fangst av laks over 3 kg skal fisket avsluttes.
  • Det er krav om desinfisering. Dette kan gjøres på Andsjøen gård Bangdalen
  • Ungdomsrabatt gjelder for ungdommer under 16 år.

Andre aktuelle tilbud