Laksefiske i Bogna SONE 2

Sonen er på 2164 m på nordre side og 3341 m på søndre side. Adkomst: søndre side fra Bangsund-Flak. Norde side Bangdalen- Andsjøen. Det selges 5 døgnkort på hver side.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


15.03.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Bogna Elveeierlag SA

Kjell Stendahl

91874640

kj-stend@online.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Bogna er ei typisk småkselv som ligger i Namsos kommune, Nord-Trøndelag. Den lakseførende del av Bogna forvaltes av Bogna Elveeierlag. Grunneierlaget ble startet i 1964 hvor alle grunneierne er med. Vassdraget er inndelt i 6 forvaltningsområder, og det selges kort i alle soner.

Fiskekvoter

2 laks og 1 sjø-ørret per dag per person. Ved fangst av laks over 3 kg skal fisket avsluttes for dagen.

I månedskifte juni-juli vil det avgjøres om fisketiden forlenges eller avkortes.

Mer detaljert beskrivelse

Sone 2
Sonen er på 2164 m på nordre side og 3341 m på søndre side. Variert fiske med flue sluk og mark. Adkomst: søndre side fra Bangsund-Flak. Norde side Bangdalen- Andsjøen. Det selges 5 døgnkort  på hver side.

 

Vannføring Bogna: klikk her

 

Leie Hytte i Sone 2:

INFORMASJON OM HYTTER TIL LEIE I SONE 2

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

  • Gyldig fiskekort må fremvises sammen med gyldig statskort og identifikasjon
  • 2 laks og en sjø-ørret per dag per person.
  • Ved fangst av laks over 3 kg skal fisket avsluttes for dagen.
  • Det er krav om desinfisering. Dette kan gjøres på Andsjøen gård Bangdalen
  • Ungdomsrabatt gjelder for ungdommer under 16 år.

Andre aktuelle tilbud