Laksefiske i Bogna SONE 1

Laksefiske i Bogna Sone 1. Sonen starter fra brua på fylkesvei 17 på Bangsund. Sonen er ca 2 kilometer. Det selges 5 døgnkort kort per dag.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


15.03.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Bogna Elveeierlag SA

Kjell Stendahl

91874640

kj-stend@online.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Bogna er ei typisk småkselv som ligger i Namsos kommune, Nord-Trøndelag. Den lakseførende del av Bogna forvaltes av Bogna Elveeierlag. Grunneierlaget ble startet i 1964 hvor alle grunneierne er med. Vassdraget er inndelt i 6 forvaltningsområder, og det selges kort i alle soner.

Fiskekvoter

2 laks og 1 sjø-ørret pr. dag pr. person. Ved fangst av laks over 3 kg skal fisket avsluttes for dagen. Holaks over 3 kg. skal settes ut om den ikke er skadd.

I månedskifte juni-juli vil det avgjøres om fisketiden forlenges eller avkortes.

Mer detaljert beskrivelse

Sone 1
Sonen går fra brua på Fv. 17 på Bangsund og 2000 m oppover, nedre del er egnet for fluefiske, øvre del har små kulper hvor det også kan fiskes med sluk og mark, det selges 5 kort pr. dag.

 

Vannføring Bogna: klikk her

 

Leie Hytte i Sone 1:

INFORMASJON OM HYTTER TIL LEIE I SONE 1  (eksempel)

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

  • Gyldig fiskekort må fremvises sammen med gyldig statskort og identifikasjon
  • 2 laks og en sjø-ørret per dag per person.
  • Ved fangst av laks over 3 kg skal fisket avsluttes for dagen. Holaks over 3 kg. skal settes ut om den ikke er skadd.
  • Det er krav om desinfisering. Dette kan gjøres på Andsjøen gård Bangdalen
  • Ungdomsrabatt gjelder for ungdommer under 16 år.

Andre aktuelle tilbud