Orkla Tallerås/Asbøll, Orkla Jeger- og Fiskerforening

Nytt lettfisket vald i orkla. ca 450 meter.OJFF har tilgang til hele valdet, men fiske foregår fra valdets vestsiden.

Arter

  • Laksefiske

Beliggenhet

Kontakt selger

Orkla Jeger- og Fiskerforening

Espen Hansen

41558749

fiskeutvalget@orkla-jff.no

Kjøp laksefiske her

Om selger

Fiskekvoter

Fiskeregler Orkla 2024:
Sesong: 1. juni – 31. august

Fredning: (ikke åpnet for uttak)

All ørret er fredet hele sesongen

All hunnlaks over 65 cm er fredet

Kvoter :

Døgnkvote 1 laks

Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over 80 cm

 

Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Døgnkvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet (for sesongkort følges datodøgnet). Når døgnkvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Sesongkvoten er det antall laks en person kan avlive i løpet av en sesong. Når sesongkvoten er nådd skal alt fiske avsluttes inntil ny sesong starter.

Mer detaljert beskrivelse

Valdet fiskes fra vestsiden,dette på grunn av dårlig adkomst på østsiden og for å unngå motfiske.

Tallerås/Asbøll er ett lettfisket vald, egnet for alle typer lovlige redskap. Valdet har 2 gapahuker, en midels stor på nedre del og en litt mindre på øvre. Valdet starter i ett S-brekk ut fra Skolehølen/kanalhølen, som renner inn i en dypere renne i øvre del av strekket, denne renna strekker seg ca 200 meter ned før elva blir litt grunnere og mere hurtigflytende, på dette strekket finnes det noen store steiner hvor laksen stopper opp. 

Tallerås/Asbøll har i mange år vært inkludert i ett annet vald, så det finnes desverre ingen fangsstatestikk her, men ifølge grunneier som har hatt tilgang til fiske i valdet, så taes det en del laks tidlig og seint i sesongen.

 

Valdet tilbyr dessverre ikke refusjon for kjøpte produkter.

 

Telting kan skje etter Allemannsretten.

Allemannsretten i korte trekk:

  • Teltet og hengekøyen må plasseres minst 150 meter fra bebodde hus og hytter og kan maksimalt stå oppe i to døgn.
  • Ta med deg alt avfall når du drar. Forsøpling skal ikke forekomme.
  • Skogplanter, ungskog og trær må ikke skades.
  • Ikke forstyrr dyr og fugler, særlig yngletiden krever aktsomhet og rastende fugler trenger ro.
  • Det er en generell aktsomhetsplikt ved bålbrenning og grilling, uansett tid og sted. Benytt eksisterende bålplasser. 
  • Når du benytter deg av allemannsretten, skal du opptre hensynsfullt og varsomt.

 

Camping/overnatting er ikke tillatt ved valdets parkering eller gapahuker

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Som fisker på våre vald, er du pliktig å sette deg inn i gjeldende regler for vassdraget:

http://orklaguide.com/fiskeregler-2/

 

Orklakortet er ett registreringskort for alle som skal fiske i Orkla for 2023. Dette er en pliktig registrering i henhold til fiskereglene i Orkla.

Orklakortet får du via denne linken: https://elveguiden.no/no/elv/orkla?tab=optional-2

 

Veibeskrivelse

Følg Fv65 til du kommer til svorkmo, Ta av mot løkken verk, etter ca 180 meter følg skilt mot Stadion, følg årlivollvegen 750 meter til du får fotballbane på høyre side, fortsett rett frem over grusbane og følg veien i skogen til parkeringsplass for valdet.(ca 350 m)

Andre aktuelle tilbud