Mandalselva Sone 4 - Felles Nord Manflåvann

Elva har stor variasjon i utforming og skifter mellom stilleflytende partier, stryk, fosser og dype kulper. Her kan du finne mange gode plasser med få andre fiskere.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Mandalselva Elveeigarlag

Karl Gjermund Damli

+47 90144337

kgjd@online.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Fiskekvoter

  • Døgnkvote på 2 laks pr fisker
  • Døgnkvote på 2 sjøaure pr fisker

Mer detaljert beskrivelse

Sone 4 er ca 18 km lang og byr på gode fiskemuligheter i flott natur. Elva har stor variasjon i utforming og skifter mellom stilleflytende partier, stryk, fosser og dype kulper. Her kan du finne mange gode plasser med få andre fiskere.

 

Gjennom prosjekt Miljødesign i regi av Agder Energi er den tidligere minstevannføringsstrekningen mellom Laudal og Manflåvannet tilbakeført til naturtilstanden og tersklene er fjernet. Revisjon av konsesjonsvilkårene for Laudal kraftverk har medført en langt høyere vannføring sommer og vinterstid, noe som medfører at laks og sjøaure har fått betydelig bedre oppvandringsmuligheter videre opp i sone 4. Fra april 2021 ble det innført vannføring på 12 m3/s gjennom sommeren. Det ble for sesongen 2017 åpnet 6 bra fiskesoner på den tidligere minstevannføringsstrekningen, her må du ha egne fiskekort. Disse sonene finnes på undersonene.

 

Med revidert vannføring og gjennomførte tiltak er nå muligheten for fangst i sone 4 tilstedet fra slutten av juni (avhengig av vannføring), men normalt er det fra midten av juli og utover i sesongen fangstmulighetene er best. Ved rette vann- og værforhold, har en tidvis et svært godt fiske i sonen. Kavfossen og nedre del av Kosåna er de øvre deler av lakseførende strekning i Mandalselva. I nedre del av Kosåna er det mange gode høler og fiskeplasser.  

 

I tillegg til laks, er fisket etter innlandsaure og bekkerøye godt, og man er nesten garantert fangst. Mye av fisken er relativt liten, men av brukbar kvalitet. Det er allikevel muligheter for å få aure på en halv til én kilo. Sommeren 2001 ble det satt Norgesrekord med ei bekkerøye på hele 2,268 kg i sone 4!

 

Det bør også nevnes at det finnes flere kalkede innsjøer i sidevassdrag i området som huser tildels stor aure. Kosånavassdraget er verd et besøk! Nærmere opplysninger om fiskekort for disse vannene kan man få bl.a. på Joker Bjelland, Sport 1 Evje, og Grønberg sport.

 

Oversikt over alle soner i Mandalselva

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Nye nasjonale fiskeregler for perioden 2021 - 2025 er nå vedtatt. For Mandalselva er fisketid fastsatt fra 01.06 til 31.08, uten mulighet for sesongforlengelse i sone 1, 2 og 3. Sone 4 vil som tidligere ha fisketid tom 15.09.

 

Utdrag - fullstendige fiskeregler finner du på www.mandalselva.no

Fisketider:
Sone 1, 2 og 3: 01.06 - 31.08
Sone 4: 01.06 - 15.09

 

NB! Det vil foretas midtsesongevaluering (25. juli). Mulige konsekvenser av midtsesongevaluering finnes på www.mandalselva.no

 

Fiskekvoter:

  • Døgnkvote på 2 laks pr fisker
  • Døgnkvote på 2 sjøaure pr fisker

 

Krav til rapportering (løpende):
• Fangst, dato og vekt
• Gjenutsatt fisk, dato og ca vekt
• Innsats (fiskedøgn)


Sesongkort:
• Rapportere fangst på ditt fiskekort
• Rapportere 0 fangst dersom du ikke har fått fisk

 

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for Fiskeravgift

 

Det er pålegg om desinfisering av alt fiskeutstyr før fisket i Mandalselva starter. Våre desinfiseringssteder tilbyr dette for en liten avgift.

 

Ved brudd på fiskeregler, kvoter, redskap, desinfisering m.m. kan fiskeoppsynet utstede gebyr på kr 2.000,-. Grove eller gjentatte overtredelser vil kunne medføre anmeldelse, og utestengelse fra elva.

 

FOR FISKERKORT MED DEPOSITUM: DETTE UTBETALES FRA UTSALGSSTEDET NÅR FISKERKORTET LEVERES, FRIST SESONGSLUTT.

Andre aktuelle tilbud