Mandalselva Sone 4 - Bjåhylen

Sonen Bjåhylen strekker seg fra litt nord for det gamle ferjeleiet og husmannsplassen Bjåhylen. I sør går strekket til litt nord for uthusene på Kleveland. Det selges 3 kort per døgn.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Mandalselva Elveeigarlag

Karl Gjermund Damli

+47 90144337

kgjd@online.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Fiskekvoter

  • Døgnkvote på 2 laks pr fisker
  • Døgnkvote på 2 sjøaure pr fisker

Mer detaljert beskrivelse

Sonen Bjåhylen strekker seg fra litt nord for det gamle ferjeleiet og husmannsplassen Bjåhylen. I sør går strekket til litt nord for uthusene på Kleveland. Sonen dekker begge sidene av Mandalselva og har en samlet strandsone på ca 3400 meter. Stangbegrensing på 3 stenger.

 

Ankomsten langs land er lettest på østsiden men kan også nås enkelte steder fra vestsiden. Sonen strekker seg langs et forholdsvis rolig område i elva med Nodehylen i øvre del.

 

Med prosjektet Miljødesign i 2016 er elveløpet blitt bearbeidet enkelte steder med tanke på raskere oppgang av laks med mer fart på vannet enn tidligere. Det er også anlagt hvilesteiner flere steder i tillegg til gytegroper og oppvekstområder for smolt. Bjåhylen har lange tradisjoner for godt laksefiske.

 

Ønskes fiske fra østsiden av elva, skal innkjøring skje fra østsiden ved gårdene på Kleveland.

 

Parkering på anvist sted. Det er ikke toalett i området men kun ca 5 min med bil til Laksesenteret på Laudal. Det er skiltet i begge ender av sonene synlig fra strandkanten.

 

Oversikt over alle soner i Mandalselva

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Nye nasjonale fiskeregler for perioden 2021 - 2025 er nå vedtatt. For Mandalselva er fisketid fastsatt fra 01.06 til 31.08, uten mulighet for sesongforlengelse i sone 1, 2 og 3. Sone 4 vil som tidligere ha fisketid tom 15.09.

 

Utdrag - fullstendige fiskeregler finner du på www.mandalselva.no

Fisketider:
Sone 1, 2 og 3: 01.06 - 31.08
Sone 4: 01.06 - 15.09, ørretfiske 01.05 - 31.05

 

NB! Det vil foretas midtsesongevaluering (25. juli). Mulige konsekvenser av midtsesongevaluering finnes på www.mandalselva.no

 

Fiskekvoter:

  • Døgnkvote på 2 laks pr fisker
  • Døgnkvote på 2 sjøaure pr fisker

 

Krav til rapportering (løpende):
• Fangst, dato og vekt
• Gjenutsatt fisk, dato og ca vekt
• Innsats (fiskedøgn)


Sesongkort:
• Rapportere fangst på ditt fiskekort
• Rapportere 0 fangst dersom du ikke har fått fisk

 

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for Fiskeravgift

 

Det er pålegg om desinfisering av alt fiskeutstyr før fisket i Mandalselva starter. Våre desinfiseringssteder tilbyr dette for en liten avgift.

 

Ved brudd på fiskeregler, kvoter, redskap, desinfisering m.m. kan fiskeoppsynet utstede gebyr på kr 2.000,-. Grove eller gjentatte overtredelser vil kunne medføre anmeldelse, og utestengelse fra elva.

 

FOR FISKERKORT MED DEPOSITUM: DETTE UTBETALES FRA UTSALGSSTEDET NÅR FISKERKORTET LEVERES, FRIST SESONGSLUTT.

Andre aktuelle tilbud