Mandalselva Sone 4 - Steinshylen

Sone Steinshylen strekker seg på vestsiden av Mandalselva fra sone Bjåhylen ca rett over gården på Kleveland og ned til Klevelandsbroa. Flott fluesone! Det selges 2 kort per døgn.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Mandalselva Elveeigarlag

Karl Gjermund Damli

+47 90144337

kgjd@online.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Fiskekvoter

  • Døgnkvote på 2 laks pr fisker
  • Døgnkvote på 2 sjøaure pr fisker

Mer detaljert beskrivelse

Sone Steinshylen strekker seg på vestsiden av Mandalselva fra sone Bjåhylen ca rett over gården på Kleveland og ned til Klevelandsbroa (soneskillene er skiltet synlig fra strandkanten). På østsiden sør for gården på Kleveland og helt ned til Klevelandsbroa.

 

Vær oppmerksom på at det er fiske forbudt fra grense Sone Bjåhylen sør og forbi bebyggelsen. Det er heller ikke tillatt med ferdsel på østre elvebredd i øvre del av denne sonen grunnet beitedyr og bebyggelse. Det er likevel mulighet for vading og fiske i del av området. Følg skilting.

 

Øvre del av sonen har rolige stryk. Elveløpet ble i prosjektet Miljødesign bearbeidet med tanke på lettere oppgang for laksen og enkelte hvilesteiner ble lagt ut i tillegg til de som har ligget der i uminnelige tider. Jo lenger man beveger seg nedover i sonen blir strømmen striere. På østsiden av sonen ligger Steinshylen. Spennende og dyp for en laksefisker. Her er det tatt mange laks opp gjennom årene. Dette er brekket der fossen starter, og hører til sone Steinshylen.

 

Det er ikke toalett i området men kun ca 5 min med bil til Laksesenteret på Laudal. Det er skiltet i begge ender av sonene synlig fra strandkanten.

 

Oversikt over alle soner i Mandalselva

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Nye nasjonale fiskeregler for perioden 2021 - 2025 er nå vedtatt. For Mandalselva er fisketid fastsatt fra 01.06 til 31.08, uten mulighet for sesongforlengelse i sone 1, 2 og 3. Sone 4 vil som tidligere ha fisketid tom 15.09.

 

Utdrag - fullstendige fiskeregler finner du på www.mandalselva.no

Fisketider:
Sone 1, 2 og 3: 01.06 - 31.08
Sone 4: 01.06 - 15.09, ørretfiske 01.05 - 31.05

 

NB! Det vil foretas midtsesongevaluering (25. juli). Mulige konsekvenser av midtsesongevaluering finnes på www.mandalselva.no

 

Fiskekvoter:

  • Døgnkvote på 2 laks pr fisker
  • Døgnkvote på 2 sjøaure pr fisker

 

Krav til rapportering (løpende):
• Fangst, dato og vekt
• Gjenutsatt fisk, dato og ca vekt
• Innsats (fiskedøgn)


Sesongkort:
• Rapportere fangst på ditt fiskekort
• Rapportere 0 fangst dersom du ikke har fått fisk

 

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for Fiskeravgift

 

Det er pålegg om desinfisering av alt fiskeutstyr før fisket i Mandalselva starter. Våre desinfiseringssteder tilbyr dette for en liten avgift.

 

Ved brudd på fiskeregler, kvoter, redskap, desinfisering m.m. kan fiskeoppsynet utstede gebyr på kr 2.000,-. Grove eller gjentatte overtredelser vil kunne medføre anmeldelse, og utestengelse fra elva.

 

FOR FISKERKORT MED DEPOSITUM: DETTE UTBETALES FRA UTSALGSSTEDET NÅR FISKERKORTET LEVERES, FRIST SESONGSLUTT.

Andre aktuelle tilbud