Mandalselva Sone 4 - Klevlandsfossen

Sone Klevelandsfossen strekker seg fra Klevelandsbroa og helt ned til sone 3 ved Laudal. Sonen er best egnet til mark og slukfiske. Det selges 2 kort per døgn.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Mandalselva Elveeigarlag

Karl Gjermund Damli

+47 90144337

kgjd@online.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Fiskekvoter

  • Døgnkvote på 2 laks pr fisker
  • Døgnkvote på 2 sjøaure pr fisker

Mer detaljert beskrivelse

Sone Klevelandsfossen strekker seg fra Klevelandsbroa og helt ned til sone 3 ved Laudal.

 

Strekket har en brusende elv med enkelte store steiner, dype jettegryter og hvileplasser for laksen. Strekket endrer seg betydelig ved forskjellige vannstander og gir utfordrende og spennende fiskeopplevelser.

 

I prosjektet Miljødesign i 2016 ble laksetrappa under Klevelandsbora fjernet. Denne fungerte ikke tilfredsstillende for laksen og hindret oppgang. Elveløpet oppstrøms Klevelandsbroa er nå restaurert og tilnærmet tilbakeført til den opprinnelige ville elven som vi ønsker å ha. Nedstrøms broa er elveløpet like vilt og vakkert som i uminnelige tider. En fiskeplass som kalles "på fossen" var regnet som et av de beste fiskestedene i tidligere tider.

 

Parkering ved Klevelandsbroa. Det er ikke toalett i området men kun ca 5 min med bil til Laksesenteret på Laudal. Det er skiltet i begge ender av sonene synlig fra strandkanten.

 

Oversikt over alle soner i Mandalselva

Her finner du Administrasjon av Gruppekort

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Nye nasjonale fiskeregler for perioden 2021 - 2025 er nå vedtatt. For Mandalselva er fisketid fastsatt fra 01.06 til 31.08, uten mulighet for sesongforlengelse i sone 1, 2 og 3. Sone 4 vil som tidligere ha fisketid tom 15.09.

 

Utdrag - fullstendige fiskeregler finner du på www.mandalselva.no

Fisketider:
Sone 1, 2 og 3: 01.06 - 31.08
Sone 4: 01.06 - 15.09, ørretfiske 01.05 - 31.05

 

NB! Det vil foretas midtsesongevaluering (25. juli). Mulige konsekvenser av midtsesongevaluering finnes på www.mandalselva.no

 

Fiskekvoter:

  • Døgnkvote på 2 laks pr fisker
  • Døgnkvote på 2 sjøaure pr fisker

 

Krav til rapportering (løpende):
• Fangst, dato og vekt
• Gjenutsatt fisk, dato og ca vekt
• Innsats (fiskedøgn)


Sesongkort:
• Rapportere fangst på ditt fiskekort
• Rapportere 0 fangst dersom du ikke har fått fisk

 

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for Fiskeravgift

 

Det er pålegg om desinfisering av alt fiskeutstyr før fisket i Mandalselva starter. Våre desinfiseringssteder tilbyr dette for en liten avgift.

 

Ved brudd på fiskeregler, kvoter, redskap, desinfisering m.m. kan fiskeoppsynet utstede gebyr på kr 2.000,-. Grove eller gjentatte overtredelser vil kunne medføre anmeldelse, og utestengelse fra elva.

 

FOR FISKERKORT MED DEPOSITUM: DETTE UTBETALES FRA UTSALGSSTEDET NÅR FISKERKORTET LEVERES, FRIST SESONGSLUTT.

Andre aktuelle tilbud