Laksefiske i Mandalselva

Mandalselva er det nest største vassdraget på Sørlandet og har en lakseførende strekning på 48 km. Elva har de siste årene hatt totalfangster av laks og sjøaure på mellom 12,6 og 5,7 tonn.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Mandalselva Elveeigarlag

Karl Gjermund Damli

+47 90144337

kgjd@online.no

Video

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Mandalselva Elveeigarlag forvalter fiske i Mandalselva. Fiskekort fås kjøpt i de ulike soner og vald.  Mandalselva er en av Norges nasjonale laksevassdrag, samme vern har fjorden utenfor: Lindesnes - Mannefjorden. Mandalselva renner gjennom følgende kommuner: Lyngdal, Lindesnes, Åseral og Bygland.

 

Kortsalget for sesongen 2024 starter 15.02.2024  kl 09.00

Fiskekvoter

  • Døgnkvote på 2 laks pr fisker
  • Døgnkvote på 2 sjøaure pr fisker

Mer detaljert beskrivelse

Fisketilbudet i den lakseførende delen av Mandalselva er delt inn 4 hovedsoner. I sone 1 og 3 dekker ett kort hele sonen. Fisketilbudet i sone 2 består av tilsammen 32 delsoner.Disse betegnes alle med stedsnavn knyttet til der de ligger. I 23 av disse er kortsalget begrenset.  Nedre del av sone 4 består av 6 delsoner med begrenset kortsalg, mens øvre del av sone 4 dekkes av ett kort.

 

Sone 1 utgjør de 5 nederste kilometerne av Mandalselva. Elva er stilleflytende her, men det er likevel gode muligheter for fiske etter laks og sjøaure. Mange har god uttelling med båtfiske i sonen. Sjøaurebestanden i elva er god og nattfiske med flue kan gi bra fangster.

 

Sone 2 er tilsammen 14 km lang. Fra grense mot sone 1 i sør, er det først ca 6,3 km med stilleflytende elv. Men fra Møll bro og opp til grense mot sone 3 veksler elva mellom fosser, stryk og stilleflytende partier. Sone 2 fisker godt fra sesongstart.

 

Sone 3 er tilsammen 13 km og kan by på attraktivt fiske for alle  laks- og sjøaurefiskere. Området er en perle sett fra en sportsfiskers øyne og kan fiskes med alle redskap, men fluefiske er nok mest populært. Sonen har vært meget positivt omtalt i en rekke norske og utenlandske fisketidsskrifter de siste årene.

 

Sone 4 er ca 18 km lang og byr på gode fiskemuligheter i flott natur. Nedre del av sonen ble åpnet for fiske i 2017. Elva har stor variasjon i utforming og skifter mellom stilleflytende partier, stryk, fosser og dype kulper. Sonen beskrives av kjennere for å inneholde mange "ukjente skatter".

 

Fiskekort

  • Fiskekort kan kjøpes her på nett, eller hos våre utsalgssteder.
  • Første døgnkort i delsonene i sone 2 og sone 4 gjelder fra kl 00.00 - 17.59 1. juni. De øvrige døgnkort i disse sonene varer fra kl 18.00-17.59 neste dag. Døgnkort i øvrige soner gjelder for valgte dato, med valgfri start på fisketidspunkt.
  • I alle åpne soner, dvs soner uten antallsbegrensning, er det fritt fiske for barn og unge til og med fylte 18 år. Tillatelse til fiske (fiskekort) må allikevel hentes hos ett av våre utsalgssteder.

 

Overnatting

Det er flere steder som tilbyr overnatting langs Mandalselva. Se på våre nettsider for mer info.

 

Her finner du Administrasjon av Gruppekort

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Nye nasjonale fiskeregler for perioden 2021 - 2025 er nå vedtatt. For Mandalselva er fisketid fastsatt fra 01.06 til 31.08, uten mulighet for sesongforlengelse i sone 1, 2 og 3. Sone 4 vil som tidligere ha fisketid tom 15.09.

 

Utdrag - fullstendige fiskeregler finner du på www.mandalselva.no

Fisketider:
Sone 1, 2 og 3: 01.06 - 31.08
Sone 4: 01.06 - 15.09, ørretfiske 01.05 - 31.05

 

NB! Det vil foretas midtsesongevaluering (25. juli). Mulige konsekvenser av midtsesongevaluering finnes på www.mandalselva.no

 

Fiskekvoter:

  • Døgnkvote på 2 laks pr fisker
  • Døgnkvote på 2 sjøaure pr fisker

 

Krav til rapportering (løpende):
• Fangst, dato og vekt
• Gjenutsatt fisk, dato og ca vekt
• Innsats (fiskedøgn)


Sesongkort:
• Rapportere fangst på ditt fiskekort
• Rapportere 0 fangst dersom du ikke har fått fisk

 

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for Fiskeravgift

 

Det er pålegg om desinfisering av alt fiskeutstyr før fisket i Mandalselva starter. Våre desinfiseringssteder tilbyr dette for en liten avgift.

 

Ved brudd på fiskeregler, kvoter, redskap, desinfisering m.m. kan fiskeoppsynet utstede gebyr på kr 2.000,-. Grove eller gjentatte overtredelser vil kunne medføre anmeldelse, og utestengelse fra elva.

 

FOR FISKERKORT MED DEPOSITUM: DETTE UTBETALES FRA UTSALGSSTEDET NÅR FISKERKORTET LEVERES, FRIST SESONGSLUTT.

Gode fisketips

Andre aktuelle tilbud