Sele Laksefiske i Figgjo

Figgjo-elven munner ut i Nordsjøen på en av landets fineste strender, Bore stranden. Den nederste delen av elven kalles Sele og er kjent for sitt gode fluefiske.

Arter

  • Laksefiske

Beliggenhet

Viktige datoer


20.04.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

AS Søndre og Nordre Sele Laksefiskeri

48207538

odd.somme@hotmail.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

AS Søndre og Nordre Sele Laksefiskeri eier fiskerettighetene i de nederste 3 km av Figgjo-elven i Rogaland. Elven har utspring i Gjesdal kommune hvoretter den renner gjennom Sandnes, Time og munner ut i Nordsjøen på Sele i Klepp kommune. Den lakseførende delen av vassdraget er ca. 23 km.

Fiskekvoter

3 laks + 1 sjøørret pr. fisker pr. døgn. Merk at sjøørreten er fredet fom. 1.september.

Mer detaljert beskrivelse

Dagsrapport:

 

1.Juni 2023

Da er fiskesesongen 2023  endelig i gang. Fiskeforholdene kunne vært mye bedre, er ikke mye vann i elven. Det var godt oppmøte i begge sonene, men ingen som har rapportert om fangst. Vi trenger skikkelig påfyll med vann. Ser ikke lovende ut på meldingene. Uansett så er sesongen herved åpnet. 

Shit fiske 🎣🎣

Ps :  I sone 1 er det nå lov å fiske med all lovlig redskap fra hengebroen, og opp til skille sone 2. Nytt fra i år 2023

-Ragnhild 

 

 

Laksefiske på Sele

Laksefiske på Sele er oppdelt i 4 soner, med sone 1 nederst. Sone 1 og 2 administreres av Sele Laksefiske, mens sone 3 og 4 er utleid til Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening (SRJF). I sone 1 og 2 selges kun halvdøgn kort. Det selges henholdsvis 4 og 5 kort i sone 1 og 2. I tillegg finnes 1 grunneierkort.

Formiddagskortene går fra 00:30 til 13:00 og ettermiddagskortene 13:30 til 24:00. Det er altså en halv time «fredning» mellom fiskeintervallene. Sone 1 og 2 er hver på ca. 500 meter og begge fiskes fra sørsiden.

Riktignok kan det fiskes fra nordsiden i sone 1 fra Brohølen og til sjøen, men denne side benyttes normalt kun i sterk nordvest vind. I sone 1 er det kun tillatt å fiske med flue og fluestang, men i sone 1 er det nå lov å fiske med all lovlig redskap fra hengebroen, og opp til skille sone 2. Nytt fra i år 2023.  mens det i sone 2 er tillatt å benytte all lovlig fiskeredskap.

 

Annekset

Det finnes en egen leilighet, Annekset, som kan leies ved fisking i sone 1 og 2. Annekset ligger i vestenden av fiskehytten på Sele og består av kjøkken, bad, stue og et soverom med 4 køysenger. Det finnes ikke sengetøy i sengene, kun madrasser, så det er nødvendig å medbringe sovepose eller lignende. Sone 1 og 2 har egen reservert parkeringsplass ca. 150 meter fra fiskehytten, eller 50 meter fra hengebroen over sone 1.

 

Kr. 250 pr. køy eller kr. 1000 for hele leiligheten pr. døgn.

 

For ytterligere informasjon kontakt vaktmann på 48207538 eller e-post odd.somme@hotmail.no

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fisketid og priser

Formiddagskort kl. 00.30 - 13.00

Ettermiddagskort kl. 13.30 - 00.00

 

Sone 1  (4 kort )

1.juni – 31.juli kr. 500
1.august – 20.september kr. 700

Sone 2  (5 kort)

1.juni – 31.juli kr. 400
1.august – 20.september kr. 600

 

Felles fiskeregler for sone 1 og 2

1. Fiskekortet er personlig og kan ikke bortlånes til andre. Mindreårige barn (under 16 år) kan imidlertid benytte kortet under tilsyn av foresatt/kortinnehaver.

2. Fisket er bevegelig, 1 kast – 2 steg nedstrøms. Det er ikke tillatt å starte fisking nedstrøms annen fisker.

3. Vading er ikke tillatt.

4. Fangstrapport (også 0-fangst) skal rapporteres på nettet til INatur (kortselger) umiddelbart etter at fisket er avsluttet. Brudd på rapporteringsplikten vil medføre kortkjøp nekt.

5. Utleier er ikke ansvarlig for eventuell gress slåing i elven utført av andre rettighetshavere og kortpris for ubrukt/delvis ubrukt fiskekort refunderes ikke.

6. Fiskekortkjøper/fisker er selv ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende offentlige lover og regler.

 

Spesielle regler

Sone 1 har 2 innganger for fiskestart, en ved grensen til sone 2 og ved hengebroen.
I sone 1 er en kun tillatt å benytte flue-/fluestang.  I sone 1 er det nå lov å fiske med all lovlig redskap fra hengebroen, og opp til skille sone 2. Nytt fra i år 2023

Sone 2 har kun en inngang for fiskestart, nemlig øverst i sonen ved grensen til sone 3.
I sone 2 er det tillatt å bruke all LOVLIG redskap.