Nepåselva - Laks og sjøørretelv i Velfjord (øvre del på østsiden).

Nepåselva slynger seg nedover i et uforstyrret naturområde og vil gi en flott naturopplevelse. Den er lett tilgjengelig fra bilvei og ligger i Velfjord i Brønnøy kommune i Nordland.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Linda Nepås

99369480

linda_nepaas@hotmail.com

Kjøp laksefiske her

Fiskekvoter

Døgnkvote: 1 laks og 3 sjøørret

Sesongkvote: 3 laks og 10 sjøørret


Drt er satt en øvre grense for fanget laks på 150 stk. Blir det fanget 150stk laks stenges vassdraget for fiske av laks og sjøørret.

Lakse- og sjøørret fisket varer fra 15. juni til 17. august. 

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Vi har sauer på beite i fiskeområdet og minner om viktigheten av at eventuelle hunder som er med må holdes i bånd. Vi minner om at det er bevegelig fiske, slik at alle slipper til de ulike fiskeplassene.

 

Det finnes flere tur- og overnattingsmuligheter i nærområdet. Se forøvrig www.velfjord.no.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskekortet gjelder på østsiden av elva for strekningen Nepåsfallet til oppsatt merke i Rothøln (se kart). Døgnkortet varer fra klokken 12:00 datoen du kjøper kortet, til klokken 12:00 neste dag. Laks over 65 cm skal gjenutsettes.

Tillatt redskap:

Flue, sluk, spinner og wobbler med maks én trippelkrok.

Alt fiske med naturlig agn er forbudt!

 

OBS! Nytt for sesongen 2024 er skjellprøvetaking.

Sausvassdragets forvaltningslag er oppfordret til å sende inn skjellprøve av avlivet laks og sjøørret, også evt oppdrettslaks.

Postkasse med info og konvolutter henger der du går ned mot elva fra fylkesveien.

Veibeskrivelse

Du kjører FV 76, enten fra E6 eller fra Brønnøysund, svinger av på Hongsetveien og følger denne i ca. 5 min.