Sjøørretfiske i Sima

Fiskekort i Sima elv.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Fiske administreres og forvaltes av Simadal Sameige.

Kontakt oss

Simadal Sameige

932 35 895

oddmuns@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

All fisk over 0,5 kg skal det takast sjellprøver av.  Det ligg informasjon og konvuluttar i dei to gapahukane langs elva.