Elsand - Orkla Jeger- og Fiskerforening

OJFF har gleden av å tilby laksefiske i et kort, men spennende vald. Elsand ligger i elvadalen og er ca 150m langt.

Arter

  • Laksefiske

Beliggenhet

Kontakt selger

Niklas Zellin

45666241

fiskeutvalget@orkla-jff.no

Kjøp laksefiske her

Om selger

http://orkla-jff.no/

Fiskekvoter

 

Fiskeregler Orkla 2023:
Sesong: 1. juni – 31. august

Fredning (ikke åpnet for uttak)

All ørret er fredet hele sesongen

All hunnlaks over 65 cm er fredet

Kvoter :

Døgnkvote 1 laks

Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over 80 cm

 

 

Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Døgnkvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet (for sesongkort følges datodøgnet). Når døgnkvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Sesongkvoten er det antall laks en person kan avlive i løpet av en sesong. Når sesongkvoten er nådd skal alt fiske avsluttes inntil ny sesong starter.

Mer detaljert beskrivelse

Velkommen til Eldsand OJFF Vald.

 

Veibeskrivelse: Valdet er godt skiltet på fylkesvei 65,  ligger i elvadalen ca 4km sør for Svorkmo.

 

Valdets øvre grense finner du ca 80 meter ovenfor gapahuken like ved den store steinen(skiltet).

 

Her starter valdet med et spennende brekk, før elva setter fart videre ut til selve hovedhølen.

 

Stryket ovenfor hølen bør fiskes under sommer elv, når sommersolen står som høyest. Da kan laksen presse seg opp i strømmen for å få bedre oksygenopptak. 

 

Videre nedover blir elva noe dypere og du vil finne store steiner der laksen kan ta seg en pause før den går videre opp Elvadalen, eller stiller seg opp. Her kan laksen stille seg nære land, da elva er dyp inn mot elvebredden.

 

Nederste del av Eldsand er spesielt spennende på større elv da laksen må forsere seg opp «håndbåggånstryket». Etter dette vil det være naturlig at den senker farten eller tar seg en pause før den går videre. 

Flere laks vil nok også trekke seg hit mot kveldstid/natt.

 

Valdet fiskes fint med flue og sluk. Vær oppmerksom på at det er en del store steiner langs elvebunnen, for dere som vil prøve lykken med mark. 

 

Dersom en gruppe på over 4 personer ønsker å leie valdet, så ta kontakt for avtale. 

 

Valdet tilbyr dessverre ikke refusjon for kjøpte produkter.

 

Telting kan skje etter Allemannsretten.

Allemannsretten i korte trekk:

  • Teltet og hengekøyen må plasseres minst 150 meter fra bebodde hus og hytter og kan maksimalt stå oppe i to døgn.
  • Ta med deg alt avfall når du drar. Forsøpling skal ikke forekomme.
  • Skogplanter, ungskog og trær må ikke skades.
  • Ikke forstyrr dyr og fugler, særlig yngletiden krever aktsomhet og rastende fugler trenger ro.
  • Det er en generell aktsomhetsplikt ved bålbrenning og grilling, uansett tid og sted. Benytt eksisterende bålplasser. 
  • Når du benytter deg av allemannsretten, skal du opptre hensynsfullt og varsomt.

 

Camping/overnatting er ikke tillatt ved valdets parkering eller gapahuker

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Som fisker på våre vald, er du pliktig å sette deg inn i gjeldende regler for vassdraget:

http://orklaguide.com/fiskeregler-2/

 

Orklakortet er ett registreringskort for alle som skal fiske i Orkla for 2023. Dette er en pliktig registrering i henhold til fiskereglene i Orkla.

Orklakortet får du via denne linken: https://elveguiden.no/no/elv/orkla?tab=optional-2

Andre aktuelle tilbud