Ullaelva

Medlemmer kan kjøpe 4 kort pr. dag fra 2/5 kl. 9. Ikke medlemmer kan kjøpe 4 kort pr.dag fra 4/5 kl 9. Fritt kortsalg fra 5/5, men maks 15 kort pr. fisker pr. sesong. Les regler før du handler.

Arter

 • Laks

Beliggenhet

Viktige datoer


02.05.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening

90785876

andor.hjellbakk@lyse.net

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening er en interesseorganisasjon for alle med jakt og fiske som hobby.
Foreningen arbeider for at alle som ønsker skal få adgang til jakt og fiske. Dette arbeidet skjer både gjennom politisk påvirkning og ved at foreningen formidler leie av jakt- og fisketerreng. Foreningen arrangerer også jegerprøvekurs og en del andre arrangementer som er beskrevet sammen med de forskjellige utvalgene. Vi er over 2000 medlemmer, men vil gjerne bli flere.

 

Fiskekvoter

Fangstkvote: 2 laks pr. døgn, maksimum 15 pr sesong. Utsatt laks skal telle på døgn og sesongkvote.Sjøørrett er fredet og skal gjenutsettes ved fangst. Husk å rapportere utsatt sjøørrett. All feilkroket fisk hvor kroken ikke sitter på fremsiden av gjellelokkene skal gjenutsettes uansett tilstand.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

INFORMASJON OG REGLER FOR KJØP AV FISKEKORT I ULLAELVA

 

I 2023 blir det ikke forhåndstrekning av åpningsuke.

 

For å handle med medlemsfordeler de første 2 dagene må medlemsavgift være betalt innen 25 april for at medlemsarkiver skal være oppdatert på kjøpstidspunktet.

 

 • Kortsalg kun for medlemmer  2/5 og 3/5 kl. 0900-2200. Det kan kjøpes 4 kort pr døgn pr. medlem. Den 4/5 kan både ikke medlemmer og medlemmer kjøpe 4 kort. Fra 5/5 er det fritt kortsalg, men på Inatur.no kan det kjøpes max. 15 kort i året pr. fisker. Kort kjøpt i butikk kommer i tillegg
 • De medlemmer som ikke kjøpte max antall kort 1 eller 2 salgsdag kan kjøpe disse kortene i tillegg på 3. salgsdag.
 • Salget for ikke medlemmer starter 4/5 kl. 0900. Det kan kjøpes  4 kort den 4/5. max. og max 15 kort i året pr. fisker.
 • Det ligger ingen fysisk sperre inne i systemet til Inatur. Hver enkelt må sørge for at regler for antall fiskekort som kan kjøpes blir fulgt. Personer som ikke overholder reglene over (som kjøper flere enn 4  kort pr. dag eller som handler med medlemsbetingelser uten å være medlem) kan risikere å få slettet alle sine kort og kan bli utesteng for fremtidig kjøp av fiskekort.
 • Det går automatisk melding til Inatur og SRJFF med navn og kjøpstidspunkt ved hvert kjøp. 
 • 2 kort pr. dato selges hos COOP Vadla ved personlig fremmøte dagen før aktuelt fiskedøgn (ons-lør). Salgsstart 22/6.

  Dersom flere enn 2 personer har møtt frem når butikken åpner om morgenen, skal det arrangeres loddtrekning om kørekkefølgen. Denne loddtrekningen organiserer de fremmøtte selv, og trekningen foretas idet butikken åpner. Betales med Vipps: SRJF 19087. Kjøper av kort i butikk må selv registrere kortet digitalt før fisket kan ta til. Instruksjoner for dette blir gitt i butikk og kan også finnes på Inatur.no.
 • NB!! Kort kjøpt i butikk kommer i tillegg til sesongkvote på 15 kort.

 • Det skal leveres digital fangstrapport senest 1 døgn etter at fiskedøgnet er avsluttet, også ved nullfangst. Ikke levert fangstrapport vil føre til at fisker blir blokkert for kjøp av nye fiskekort frem til fangstrapport er levert. Fiskere som gjentatte ganger ikke leverer fangstrapport, vil kunne bli utestengt fra elven neste sesong.

  Husk at oppdretts og pukkel-laks skal føres på fangstrapport (teller ikke på kvoten), og at all fangst av utsatt sjøørrett skal rapporteres.

 

Pris pr. kort for medlemmer kr. 200

Pris pr. kort for ikke-medlemmer kr. 300.

I tillegg påløper et tjenestegebyr pr. transaksjon.

 

 

I sesongen kan det skje at elven stenges eller at det blir innført andre restriksjoner. I slike tilfeller vil kjøpte kort ikke bli refundert. Den som kjøper       fiskekort på forhånd må derfor være klar over denne risikoen.

 

 

 

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

OVERSIKT  Ullaelva – INFORMASJON, REGLER OG RETNINGSLINJER

 

Fiskeslag

Laks.

 

Beliggenhet

Ryfylke, Jøsenfjorden, Vadla

 

Sesong

Fra 15.06 tom 31.08 NB! Kun torsdag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00. Elven er fredet mandag-onsdag.

 

Fiskekort

Salgsstart på Inatur.no for medlemmer 2/5. For ikke-medlemmer 4/5. Medlemskontingent må være betalt på kjøpstidspunktet.
De 3 første salgsdagene kan en maks forhåndskjøpe 4 døgnkort pr. salgsdag. Hver fisker kan maks. kjøpe 15 kort pr. sesong. Kort kjøpt i butikk kommer i tillegg.

2 kort pr. dato selges hos COOP Vadla ved personlig fremmøte dagen før aktuelt fiskedøgn (ons-lør). Første salgsdag 15/6.

Dersom flere enn 2 personer er møtt frem når butikken åpner om morgenen, skal det arrangeres loddtrekning om kø rekkefølgen. Denne loddtrekningen

 

Adkomst, parkering og ferdselsregler

På de stedene det finnes anviste parkeringsplasser skal disse benyttes. Ikke parker slik at næringstrafikk, kollektivtrafikk eller annen trafikk hindres. Vis hensyn til grunneiers eiendom, tråkk ikke over dyrka mark og rydd opp etter deg. Ikke kast rester av fiskesnøre i naturen.

 

Det finnes ingen tilrettelagte parkeringsplasser spesielt for
Pass på at bilen ikke hindrer tungtrafikk. Dette har vært et problem i nedre del av elva. Det er ikke lov å parkere langs veien ved Hauge bro. Parker ved barnehagen.

 

algsstart på Inatur.no for medlemmer 2/5. For ikke-medlemmer 4/5. Medlemskontingent må være betalt på kjøpstidspunktet.
De 3 første salgsdagene kan en maks forhåndskjøpe 4 døgnkort pr. salgsdag. Hver fisker kan maks. kjøpe 15 kort pr. sesong. Kort kjøpt i butikk kommer i tillegg.

2 kort pr. dato selges hos COOP Vadla ved personlig fremmøte dagen før aktuelt fiskedøgn (ons-lør). Første salgsdag 15/6.

Dersom flere enn 2 personer er møtt frem når butikken åpner om morgenen, skal det arrangeres loddtrekning om kø rekkefølgen. Denne loddtrekningen

 

Fredningssoner

Flere fredningssoner er innført i elva. Se skilting, kart og brosjyrer. Det er fiskers ansvar å orientere seg om hvor fredningssonene går. 

NYTT FOR SESONGEN 2022: Fossehølen blir stengt for fiske. 

Det finnes også en fredningssone fra berget nedenfor hengebrua til utløpet av kulpen. Fiske fra veisiden er fremdeles lov.

Øverste del av lakseførende strekning er fredet. 

 

Det er forbudt å fiske fra broer eller brokar.

 

Fangstoppgaver

SRJF innskjerper nå reglene om at fangstrapport skal leveres senest et døgn etter avsluttet fiskedøgn

Gjeldende fiskeregler

Fiske i elvene som er administrert av SRJF er regulert av generelle fiskeregler for Rogaland, samt spesielle regler for hver elv. Mer informasjon om gjeldene regler finner du nedenfor.

Vær oppmerksom på at fiskereglene kan forandres gjennom sesongen.

Den enkelte fisker er forpliktet til å holde seg underrettet om de til enhver tid gjeldende fiskeregler og å følge disse.

Kartet på salgssiden og i fiskebrosjyren er kun veiledende. Dersom det finnes oppmerking/skilting i elva samt lokale fiskeregler for spesielle områder er disse til enhver tid gjeldende. Hærverk på og fjerning av skilt langs elva forandrer ikke fiskereglene.

Ved kjøp av fiskekort forplikter du å sette deg inn i fiskereglene og godta disse.

 

Dokumentasjon

Gyldig fiskekort og legitimasjon skal vises ved oppsyn. Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre.
Mindreårig under 16 år kan fiske sammen med ledsager (en om gangen) på ledsagers døgnkort. Kortinnehaver er ansvarlig for fangstrapportering og døgnkvoten følger fiskekortet.

 

Tillatt redskap

Tillatt redskap er stang med flue, sluk, spinner, wobbler og mark, som kan brukes i kombinasjon med søkke. Fiske med påmontert vanndupp er ikke tillatt.

 

Feilkroking av fisk

Det er ikke lovlig å fiske på en slik måte at fisk blir feilkroket. Definisjon på feilkroking: kroken sitter ikke i eller i nærheten av munnen (kroken skal sitte fremfor gjellelokkene).

Dersom en feilkroker fisk og dette skyldes måten eller stedet en fisker på, skal fisket straks avsluttes. Feilkroket fisk skal straks settes ut mest mulig uskadd og skal settes tilbake til elven uansett tilstand. Feilkroket fisk teller på døgn og sesongkvote.

 

Minstemål

Laks og under 35 cm skal settes tilbake i elven (regnes ikke med i døgnkvoten)

 

Fiskekvote/gjenutsetting av fisk

 Fiskekvote i Ullaelva er 2 laks/døgn, 15 laks/sesong. Gjenutsatt fisk teller på døgn og sesongkvote.

 

Skjellprøver

Vi oppfordrer sterkt til å ta skjellprøver av all fanget og avlivet laks. Skjellprøve poser og rettledning om prøvetaking skal være tilgjengelig på anvist sted. 

 

Bevegelig fiske/gentlemannsregler

Det skal være bevegelig fiske. Det er ikke lov med mer enn 30 min sammenhengende fiske på en fiskeplass uavhengig av om det kommer andre fiskere eller ikke. Nye fiskere som ankommer, skal om mulig starte ovenfor andre fiskere og ikke stille seg nærmere enn 50m på nedsiden.

 

Desinfisering av utstyr

Desinfisering av utstyr- stenger, snøre, kroker, kniver, hover, vadere, m.v. er PÅBUDT dersom utstyret har blitt sist brukt i et annet vassdrag. 

En desinfiserings og skjellprøvestasjon finnes ved en møteplass langs veien i nedre del av elva. Skulle det være problemer med skjellprøveposer eller desinfiseringsvæske vennligst ta kontakt med elvens kontaktpersoner.

 

Fryser

Det finnes en fryser tilgjengelig for fiskere i et lokalt uthus. Ta kontakt med kontaktpersoner for elven eller spør andre fiskere om lokasjon.

 

Oppsyn

Respekter oppsynet.

Oppsynet i elva skal informere om fiskeregler og påse at disse følges, og således bidra til at alle får en best mulig fiskeopplevelse i elvene som SRJF administrerer. Vi oppfordrer til å varsle oppsynet om brudd på fiskereglene, observasjoner av syk/skadet fisk fiskesykdommer samt observasjoner av pukkellaks.

 

Overnatting/dagsbesøk

SRJF disponerer en enkel hytte ved elven for sine medlemmer. Ta kontakt med Jon Haaland for avtale om bruk.

 

Kontaktpersoner

Jon Haaland, 952 29 800, Andor Hjellbakk, 907 85 876

 

DET ER FISKERS ANSVAR Å SØRGE FOR AT HUN/HAN TIL ENHVER TID ER OPPDATERT MED GJELDENDE FISKEREGLER. 

Andre aktuelle tilbud