Fiskekort til Strandvannet i Bogen i Evenes. Familievennlig fiskevann med gode ståplasser.

Fiske i flotte omgivelser med enkel tilkomst til vannet.

Arter

  • Sjøørret
  • Sjørøye

Beliggenhet

Kontakt selger

BOGEN GRUNNEIERLAG

Leif Jørgen Jakobsen

40 41 36 82

leifjjakobsen@gmail.com

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

BOGEN GRUNNEIERLAG er et organisert felleskap mellom grunneiere og rettighetshavere innenfor området som omfatter Strandvannet og Strandelva i Bogen i Evenes kommune.

I Strandvannet som er 5 meter over havnivå kan du få ørret, sjøørret, røye og sjørøye. Strandvannet er et regulert vann på grunn av Niingen kraftstasjon som er på vannets høyre side halvveis innover vannet.

Vannet er enkelt tilgjengelig. Fra E 10 er det 5 minutters gange til vannet. Parkeringsplasser finner du på høyre side ved Samfunnshuset eller ved snuplassen ved MIT huset, eller på venstre side av vannet ved kraftstasjonen. Det er traktorvei/sti rundt hele vannet som er 5 km langt og nesten 2 km på det bredeste. Innerst i Vassbotn er det opparbeidet gapahuk med grillplass og toalett, og det finnes flere benker rundt vannet.

Fra Strandvannet til Bogen sentrum er det gangavstand til hotell, bensinstasjon, dagligvarebutikk, bank og kafeer.

Velkommen til Strandvannet. Skitt fiske.

Fiskekvoter

Fylkesmannen har bestemt at det for SJØRØYE er en sesongkvote pr fisker på 10 stk. Ellers ingen kvotebegrensninger i vassdraget.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskekort

Dagskort (kl 1800 til kl 1800)           : 100,-

Sesongkort                                         : 300,-

Grunneierkort                                    : 5-,

Ungdomskort (for barn under 18 år) : 0,-

  

Oppsyn/kontroll

Alle som fisker i Strandvannet og Strandelva plikter å forevise gyldig fiskekort for vassdraget og kvittering for betalt fiskeavgift til Staten for fiske etter anadrom fisk til oppsyn eller til andre personer med fullmakt fra styret til å foreta kontroll. Personer som foretar slik kontroll må kunne legitimere seg.

 

Båt i Strandvannet

Grunneiere som har båt i vannet kan fiske fra denne. For å ha båt i vannet skal denne være merket med nummer bestemt av grunneierlaget.

Det er på grunn av fare for fiskesykdommer ikke tillatt å bringe med og sette ut båt i Strandvannet for enkelte fisketurer eller rekreasjonsformål.

Kommunale bestemmelser gjør at det ikke er tillatt med motor (bensin eller elektrisk) på båter i Strandvannet.

 

Andre tilbud i Bogen

Evenes kommune - Strandvannet for alle, se: https://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/dokumentarkiv/planer/1078-stedsutvikling-bogen-prosjektplan/file.html

Evenes Turlag, se: https://evenes-turlag.no/

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt Fiskeravgift. (https://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/ )

(Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift.)

Fiskesesongen er fra 15/6 kl. 00.00 til 31/8 kl. 24.00.

Fylkesmannens forskrift for fiske i vassdrag med anadrom fisk tillater ikke isfiske i Strandvannet. Fiske med garn, liner og oter er forbudt, ellers gjelder nasjonale forskrifter.

Nordland Fylke har bestemt at det for sesongen 2021 ikke er tillatt med fiske i Strandvannet i September.

Kartet på salgssiden er veiledende. Det er satt opp skilt for nedre grense for fiske i vannet på Krøkebergneset, og skilt om fiskeforbudet i september i gyteelvene.

 

Fiske i Strandelva og Lillevannet er kun tillatt for grunneiere med fiskerett. Her er det kun tillatt å fiske med mark og flue. Rettigheten er tillagt den enkelte grunneier. Rettigheten kan overføres til andre for sesongen ved at grunneieren meddeler dette skriftlig til grunneierlaget.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Alle som løser fiskekort for fiske i Strandvannet og Strandelva plikter å levere inn fangstrapport umiddelbart etter at fisket er avsluttet. Rapportering av fanget fisk er lovpålagt av myndighetene. Husk også å oppgi gjenutsatt fisk, null fangst skal oppgis som null, også på ubrukte kort.
Grunneierlaget ønsker å bedre den fortløpende fangstrapporteringen i vassdraget gjennom sesongen. Alle fiskere skal derfor rapportere fangst innen 4 døgn etter at fangst er tatt.

Fangsten kan registreres av fisker selv ved å gå inn påwww.scanatura.no, og deretter velge "Registrere fangst". Fiskekortnummeret brukes som påloggingsidentitet. 

Vi oppfordrer også fiskeren til å legge inn bilder av fangsten

Personer under 18 år fisker gratis (kr. 0,-), men må løse ut fiskekort og betale depositum på www.scanatura.no.

Dette fordi alle skal registrere fangsten på www.scanatura.no

 

Depositum på kr. 200,- utbetales etter levering av rapporten. Rapporter som kommer inn etter 20. sept. må ikke påregne å få tilbake depositumet. Ikke innlevert rapport medfører utestenging fra fiske året etter.

 

 

Rapporter fangst