Laksefiske i Futelva i Bødø

Laksefiske i Futelva

Arter

  • Laksefiske

Beliggenhet

Kontakt selger

Futelva elveeierlag

Geir Jacobsen

91133893

geirjacobsen62@gmail.com

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Fiskekort kan også kjøpes på Bertnes Geosenter

 

Betal fiskeravgift her: https://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/betal

Fiskekvoter

Laks

  • Døgnkvote:     1 laks pr fisker (maks 3 laks pr sesong pr person)
  • Sesongkvote:  3 laks per fisker.

Sjøørret

Det er ikke tillatt å fiske etter sjøørret i vassdraget, skulle man få sjøørret under fiske etter laks pliktes fiskeren å sette fisken tilbake i vassdraget. I forhold til dyrevelferd skal ikke sjøørret som er i en slik tilstand at den åpenbart ikke overlever en tilbakesetting avlives og levers til Bertnes Geosenter

  • Døgnkvote:     0
  • Sesongkvote:  0

 

Mer detaljert beskrivelse

For info om Grense elv / sjø, se vedlagt kart. I en sone på 100 meter ut fra denne grensen er alt fiske forbudt hele året.
Nessielva er stengt for fiske hele året

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

§1. Det åpnes for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i sone 1, sone 2 og sone 3 (hele vassdraget) i tidsrommet 15.06 – 17.08

Dette reglementet gjelder fra og med grense elv – sjø.

Barn under 13 år fisker gratis i følge med en voksen med gyldig fiskekort. Vi gjør oppmerksom på at kvotene vil være de samme som for ett fiskekort og blir ikke utvidet.

§ 2. Det er kun tillatt å benytte flue med eller uten dupp og meitemark med dupp og fast fortaum under fiske. Allbruk av sluk, spinner m.m (alt annen redskap) er ikke tillatt.

§ 3. Anbefalt str på krok ved mark fiske er enkeltkrok str 2. Det er kun tillatt å benytte en enkelt krok om gangen.

§4. Vading er ikke tillatt i sone 2 og sone 3. I sone 1 (osen) er vading tillatt.

§5. All fiske skal skje fra elvebredden. Alt annet er forbudt. Eksempel fiske fra trær, båt, bro, borkar.

Repping, forsøk på repping eller fiske som ligner på repping er ikke tillatt.

Dorging med båt innenfor grense elv – sjø er ikke tillatt.

§6. Det skal praktiseres bevegelig fiske i alle soner ink sone 1 (osen)

§7. Kvoter:

Laks

  • Døgnkvote:     1 laks pr fisker (maks 3 laks pr sesong pr person)
  • Sesongkvote:  3 laks per fisker.

Sjøørret

Det er ikke tillatt å fiske etter sjøørret i vassdraget, skulle man få sjøørret under fiske etter laks pliktes fiskeren å sette fisken tilbake i vassdraget. I forhold til dyrevelferd skal ikke sjøørret som er i en slik tilstand at den åpenbart ikke overlever en tilbakesetting avlives og levers til Bertnes Geosenter

  • Døgnkvote:     0
  • Sesongkvote:  0

Pukkellaks

  • Pukkellaks skal avlives og fjernes fra elva. Ingen begrensninger.

 

Fredet område:

Fra gangbru over elva til Støver boligpark og ned til grenseskilt i Sone 1 (Osen). Det er ikke tillatt å fiske fra bro eller under bro ved Støver.

De som utfører fiske i Futelva forplikter seg til å sette seg inn i de lover og regler som er utarbeidet av Fylkesmannen i Nordland samt Lov om laks og innlandsfisk.

Grense elv sjø er skiltet, gjør oppmerksom på at alt fiske er forbudt hele året fra grense elv sjø og hundre meter ut