Laksefiske i Sandneselva

Fiske etter laks og sjøørret i Sandneselva i Sør-Varanger.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Sandnes Idrettslag

Bjørn Uno Mentyjærvi Menna

98480284

b.mentymenna@gmail.com

Kjøp laksefiske her

Fiskekvoter

Døgnkvote per fisker : 1 laks
Sesongkvote for bosatte i kommunen : 10 laks og 25 sjøørret Sesongkvote for bosatte i
Finnmark : 8 laks og 25 sjøørret.
sesongkvote for bosatte utenom finnmark : 6 laks og 15 sjøørret

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskeregler

Fiskekortet gjelder kun for fiske med 1 -en- stang. Fiskekortet kan ikke overdras til andre. Med unntak kan grunneiers kort overlates til en annen i familien.

Redskap

For alle med gyldig fiskekort er det lov å bruke flue, mark uten søkke, sluk, wobbler og spinner ikke større enn 12 gram, med kun dobbelkrok, ikke treblekrok. Dette gjelder hele sesongen.

Reke er ikke tillatt.

Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 12 mm (krok nr 2/0). For enkeltkrok ikke større enn 15 mm (krok nr 4/0).

Kvoter

Døgnkvote per fisker : 1 laks
Sesongkvote for bosatte i kommunen : 10 laks og 25 sjøørret Sesongkvote for bosatte i
Finnmark : 8 laks og 25 sjøørret.
sesongkvote for bosatte utenom finnmark : 6 laks og 15 sjøørret

Når kvoten er fylt skal fisker stoppe fisket etter laks vinterstøinger, laks mindre enn 35 cm. Den skal straks settes ut i vassdraget og håndteres skånsomt. Sjøørret, mindre enn 30 cm, skal straks settes tilbake i elva.

Fredningssoner.

500 meter ovenfor demningen og 100 meter nedenfor demningen. Munningen er fredet utenom fisketid og gyldig fiskekort.(se skilt )