Laksefiske i Sandneselva

Fiske etter laks og sjøørret i Sandneselva i Sør-Varanger.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Sandnes Idrettslag

Bjørn Uno Mentyjærvi Menna

98480284

b.mentymenna@gmail.com

Kjøp laksefiske her

Fiskekvoter

Døgnkvote per fisker : 1 laks 

Sesongkvote per fisker : 10 laks.

Sesongkvote  per fisker : 25 sjøørret

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskeregler
Fiskekortet gjelder kun for fiske med 1 -en- stang. Fiskekortet kan ikke overdras til andre. Med unntak grunneiers kort kan overlates til en annen i familien. 

Redskap 

For alle korthavere er det er tillatt å bruke flue, mark uten søkke, sluk, wobbler og spinner ikke større enn 12 gram,  med kun dobbelkrok ikke treblekrok. Dette  gjelder hele sesongen.

 Reke er ikke tillatt.

 Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 12 mm (krok nr 2/0). For enkeltkrok ikke større enn 15 mm (krok nr 4/0). 

 

Fredningssoner. 

500m ovenfor demningen og 100m nedenfor demningen 

All fangst rapporters inn på www.inatur.no det skal gjøres etter hver tur i elva. Husk å legge inn kjønn og lengde. viktig for å kunne vite kjønnsfordelingen i fangsten, dette sammen med telling vil vi mer presist fastslå elvas gytebestandsmål. (antall hunnlaks under gyting).