Laksefiske i Eira

Laksefiske i krystallklare Eira! Mange fine høler som er lett tilgjengelig. Og noen perler som er litt mer "gjemt."

Arter

 • Laksefiske
 • Laks
 • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


15.03.2021 kl. 09:00

Om oss

Nesset Jeger- og Sportsfiskarlag er tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforbund, som er den eneste landsdekkende​ interesseorganisasjonen for jegere og fiskere.​

Vi arbeider for å fremme interessen for jakt, fiske og friluftsliv i bygder tilhørende tidligere Nesset kommune.

Nesset Jeger- og Sportsfiskarlags fiskeutvalg jobber for at flest mulig skal få et fisketilbud i elv og sjø. Vi skal ha et tilbud som inkluderer alle i alderen 8 til 80+ år. NJSPFL arrangerer fluekasterkurs med enhånd- og tohåndsstang, kurs i laksefiske, kurs i "å lese" elv og foreldrefiskekurs m.m. Er du nybegynner eller proff så skal du trives med å fiske i Eira i Molde kommune. Man kan fiske ørret på høyfjellet om formiddagen, storsei i fjorden på ettermiddagen og avslutte på kvelden med laksefiske i Eira. Her er det muligheter. For mer informasjon, se våre hjemmesider: Nesset Jeger- og Sportsfiskarlag

Kontakt oss

Nesset Jeger og Sportsfiskerlag

Ole Johnny Jensen / Andreas Skjelbostad

46635883 / 92984429

eira@laksefisker.com

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Døgnkvote: 2 laks og 1 sjøaure per fisker. All villaks skal slippes ut.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fiskekort på Nesset Jeger- og Sportsfiskarlags strekninger i vakre Eira i Molde kommune. Vi har døgnkortfiske med opptil 20 døgnkort hvert døgn fordelt på medlemmer og ikkemedlemmer. Det er også 2 gratis døgnkort for ungdom under 18 år. 


Døgnene våre gjelder fra klokken 18.00 det døgnet en kjøper kort for og fram til døgnfredningen inntreffer klokken 13.00 påfølgende dag. Det er ikke døgnfredning på Nausteelva Øst

 

Nesset Jeger- og Sportsfiskarlag disponerer nesten 8 kilometer elv med fiske fordelt på to sider. Det er ca. 15 høler med mange fiskeplasser. Valdet starter rett nedenfor brua ved Eikesdalsvatnet og slutter ved Tømmerhølen på vestsiden av elva og nedre del av Steinsvollelv på østsiden. Se skilting og fiskeregler for hvilke dager vi disponerer vestsiden av Tømmerhølen og Melhølen. Vi har også Nausteelva østside som er ca. 700 meter langt. Dette er i flo/fjære sone som er det nederste valdet mot sjøen i Eresfjord. Kort sagt; På ett døgnkort har du fiskerett i øvre Eira og på Nauste, østsiden.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Se fiskekart over alle soner her 

 • Ved løst fiskekort, forventes det kjennskap til fiskereglene. Disse kan endres ved midtsesongsevaluering.
 • Fiskekort er personlig og kan ikke overdras eller refunderes hvis det ikke blir brukt. Avbestillinger refunderes ikke.
 • Fisketid for laks og ørret i Eira er 1. juni – 31. august. Sjøørret er totalfredet fra 15. august.
 • Fiskedøgnet starter kl. 18.00 fra valgte dato, til kl. 13.00 påløpende døgn. Unntak er Nausteelva. Der er det ikke fredningstid, og fiskedøgnet er da fra klokken 18.00 til 18.00. Sjøørret er totalfredet fra 15. august.
 • Før fisket starter, må desinfeksjon av fiskeutstyr være foretatt. Dette gjøres ved Coop Marked.
 • Alt fiske skal skje bevegelig og startes ved skiltet "Navn på høl" eller "Ny fiskeplass."
 • Som agn er det bare tillatt å bruke sluk, spinner, wobbler og flue.
 • Det er tillatt med kun en krokplassering på fangstredskapen med max en treblekrok.
 • Det er forbudt å bruke dupp, reke, mark o.l. som fangstredskap og/eller som kastevekt.
 •  I Leirhølen og Osøyna på Øverås er det kun tillatt med flue. Gjelder begge sider.
 • All villaks/ laks med fettfinne skal settes ut igjen.
 • Døgnkvote er 2 stk. laks og 1 stk. ørret og minstemålet er 35 cm.
 • Barn tom. fylte 17 år fisker gratis, men SKAL ha eget fiskekort og gjennomført desinfisering på utstyr som benyttes.
 • Overnatting på parkeringsplasser, i gapahuker og ved høler er ikke tillatt. Det henvises til campingplasser, hytter eller andre overnattingsmuligheter i området.
 • Fisket foregår fra land. Både vadere og vadebukse kan nyttes. Vading er på eget ansvar.
 • Husk innrapportering av fangst senest 24 timer etter endt fisketur/ fangst.
 • Ta med ditt eget avfall. Bruk av engangsgrill er ikke tillatt på foreningens vald. Dette for å forhindre forsøpling og redusere brannfaren.
 • Benytt parkeringsplasser, veier og stier som er merket.
 • Respekter skiltingen.
 • Overtredelse av disse bestemmelser kan medføre inndragelse av fiskekort, bøtelegging 
  og/ eller utestengelse.
 • Fisketider Melhølen-, Benthølen- og Tømmerhølen Vestside:
  Søndag kl. 06.00 til mandag kl. 13.00
  Tirsdag kl. 18.00 til onsdag kl. 13.00
  Torsdag kl. 18.00 til fredag kl. 13.00

Fiskeoppsyn utføres av Eira Elveeigarlag. 

Fangst av pukkellaks skal registreres på samme måte som vanlig laks. Det skal også leveres skjellprøver. Skjellprøvekonvolutter fås i esker på skiltstativet på Sletthølen/Malstein, skiltet ved Wadstenhytta og oppslagstavla ved Leirhølen. 

Andre aktuelle tilbud