Fiske er stengt i Eira inntil videre!

Laksefiske i krystallklare Eira! Mange fine høler som er lett tilgjengelig. Og noen perler som er litt mer "gjemt."

Arter

 • Laksefiske
 • Laks
 • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


01.03.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Nesset Jeger og Sportsfiskerlag

Ole Johnny/ Odd-Kjetil

46635883/ 94233081

eira@laksefisker.com

Video

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Nesset Jeger- og Sportsfiskarlag er tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforbund, som er den eneste landsdekkende​ interesseorganisasjonen for jegere og fiskere.​

Vi arbeider for å fremme interessen for jakt, fiske og friluftsliv i bygder tilhørende tidligere Nesset kommune.

Nesset Jeger- og Sportsfiskarlags fiskeutvalg jobber for at flest mulig skal få et fisketilbud i elv og sjø. Vi skal ha et tilbud som inkluderer alle i alderen 8 til 80+ år. NJSPFL arrangerer fluekasterkurs med enhånd- og tohåndsstang, kurs i laksefiske, kurs i "å lese" elv og foreldrefiskekurs m.m. Er du nybegynner eller proff så skal du trives med å fiske i Eira i Molde kommune. Man kan fiske ørret på høyfjellet om formiddagen, storsei i fjorden på ettermiddagen og avslutte på kvelden med laksefiske i Eira. Her er det muligheter. For mer informasjon, se våre hjemmesider: Nesset Jeger- og Sportsfiskarlag

Fiskekvoter

Døgnkvote: 2 laks og 1 sjøaure per fisker. All villaks skal slippes ut. Fisket avsluttes ved fullfanget døgnkvote av en art.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fiskekort på Nesset Jeger- og Sportsfiskarlags strekninger i vakre Eira i Molde kommune. Vi har døgnkortfiske med opptil 20 døgnkort hvert døgn fordelt på medlemmer og ikkemedlemmer. Det er også 2 gratis døgnkort for ungdom under 18 år. 


Døgnene våre gjelder fra klokken 18.00 det døgnet en kjøper kort for og fram til døgnfredningen inntreffer klokken 13.00 påfølgende dag. Det er ikke døgnfredning på Nausteelva Øst

 

Nesset Jeger- og Sportsfiskarlag disponerer nesten 8 kilometer elv med fiske fordelt på to sider. Det er ca. 15 høler med mange fiskeplasser. Valdet starter i Osen ovenfor brua på Øverås slutter ved Tømmerhølen på vestsiden av elva og nedre del av Steinsvollelv på østsiden. Se skilting og fiskeregler for hvilke dager vi disponerer vestsiden av Tømmerhølen og Melhølen. Vi har også Nausteelva østside som er ca. 700 meter langt. Dette er i flo/fjære sone som er det nederste valdet mot sjøen i Eresfjord. Kort sagt; På ett døgnkort har du fiskerett i øvre Eira og på Nauste, østsiden.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Se fiskekart over alle soner her 

 • De til en hver tid oppdaterte fiskeregler, er på www.inatur.no. Skilt og plakater ute i terrenget kan ikke endres underveis i sesong og er derfor veiledende.
 • Ved løst fiskekort, forventes det kjennskap til fiskereglene.* 
 • Fiskekort er personlig og kan ikke overdras eller refunderes hvis det ikke blir brukt. Avbestillinger refunderes ikke.
 • Fisketid for laks og ørret i Eira er 1. juni – 31. august. Sjøørret er totalfredet fra 15. august.
 • Fiskedøgnet starter kl. 18.00 fra valgte dato, til kl. 13.00 påløpende døgn. Unntak er Nausteelva. Der er det ikke fredningstid, og fiskedøgnet er da fra klokken 18.00 til 18.00. Sjøørret er totalfredet fra 15. august.
 • Før fisket starter, må desinfeksjon av fiskeutstyr være foretatt. Dette gjøres ved Coop Marked og er gratis.
 • Alt fiske skal skje bevegelig og startes ved skiltet "Navn på høl" eller "Ny fiskeplass."
 • Som agn er det bare tillatt å bruke sluk, spinner, wobbler og flue.
 • Det er tillatt med kun en krokplassering på fangstredskapen med max en treblekrok.
 • Det er forbudt å bruke dupp, reke, mark o.l. som fangstredskap og/eller som kastevekt.
 •  I Leirhølen og Osøyna på Øverås er det kun tillatt med flue. Gjelder begge sider.
 • All villaks/ laks med fettfinne skal settes ut igjen.
 • Døgnkvote er 2 stk. laks og 1 stk. ørret og minstemålet er 35 cm. Fisket avsluttes ved fullfanget døgnkvote av en art.
  NB! OPPDATERT OG GJELDENDE FRA 22.6. kl. 18.00: 
  Døgnkvote er 1 stk. laks og 1 stk. ørret og minstemålet er 35 cm. Hunlaks over 70 cm skal settes ut igjen. Det gjelder også fettfinneklipt hunlaks! Fisket avsluttes ved fullfanget døgnkvote av en art.
 • Fangst av pukkellaks skal registreres på samme måte som vanlig laks og rapporteres umiddelbart etter fangst.
 • Det skal også leveres skjellprøver av all laks som blir avlivet. Skjellprøvekonvolutter fås i egne postkasser merket med "SKJELLPRØVE" De kan også leveres der eller til fiskeoppsyn.
 • Barn tom. fylte 17 år fisker gratis, men SKAL ha eget fiskekort og gjennomført desinfisering på utstyr som benyttes.
 • Overnatting på parkeringsplasser, i gapahuker og ved høler er ikke tillatt. Det henvises til campingplasser, hytter eller andre overnattingsmuligheter i området.
 • Fisket foregår fra land. Både vadere og vadebukse kan nyttes. Vading er på eget ansvar.
 • Husk innrapportering av fangst snarest etter endt fisketur/ fangst. 
 • Ta med ditt eget avfall. Bruk av engangsgrill er ikke tillatt på foreningens vald. Dette for å forhindre forsøpling og redusere brannfaren.
 • Benytt parkeringsplasser, veier og stier som er merket.
 • Respekter skiltingen og reglene!
 • Overtredelse av disse bestemmelser kan medføre inndragelse av fiskekort, bøtelegging 
  og/ eller utestengelse.

*Fiskereglene kan bli endret i løpet av sesongen dersom det er fare for at vi ikke når gytebestandsmålet.
Overtredelse av Forskrift 15. mars 2021 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, håndheves og sanksjoneres etter lakse- og innlandsfiskloven §§ 47, 47a, 48a og 49. Brudd på lokale reglar blir straffa med bøter og/eller bortvising fra fisket.

Sett deg inn i regler for dyrevelferd og bruk krokløser. Pukkellaks, syk laks og oppdrettslaks skal ut av elva.
For å nå gytebestandsmålet i Eira, er vi avhengig av en god andel gjenutsetting.

Fiskeoppsyn utføres av Eira Elveeigarlag. 

 

Andre aktuelle tilbud