Laksefiske i Vefsna Vald 18 - Austervefsna i Grane og Hattfjelldal

Området byr på spennende laks- og sjøørretfiske langs en 8 km lang elvestrekning i vill og vakker natur.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Kontakt oss

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

For 2020-sesongen gjelder følgende kvoter per fisker:

 

  • Sesongkvote på maksimalt 4 avlivede smålaks og 4 sjøørret under 65 cm.
  • Døgnkvote på maksimalt 5 landede laks og 3 landede sjøørret. Av døgnkvoten har fiskeren rett til å avlive 2 smålaks og 1 sjøørret

 

Se for øvrig fiksereglene for Vefsna. 

Mer detaljert beskrivelse

NB!! Fisket kan bli stengt på kort varsel. Fisket stenges for resten sesongen om totalkvoten oppstrøms Trofors bru på 200 avlivet laks nåes. Alle fiskekort, uavhengig om de er kjøpt på et tidligere tidspunkt blir ugyldig om fisket stenges. 

 

Fisketrappa i Fellingforsen ble vintern 2020-2021 restaurert. Laks og sjøørret har nå mulighet til å vandre uhindret oppstrømms. Forsen ligger nedenfor dette valdet. Tidligere har det vært usikkerhet knyttet til hvor mye laks som eventuelt har klart å passere Fellingforsen uten en velfungerende trapp. 

 

Vald 18 strekker seg fra fylkesveibroa over Auster-Vefsna (Fv273) og ca 8 km videre opp til like oppstrøms Stillelvsholmen. Av gode fiskeplasser på denne strekningen vil vi trekke frem Veltan, Storveltan, oppstrøms Fiplingsstrykene, ved utløpet av Lille og Store Fiplingdalselva, samt området omkring Stillelvsholmen. Det kan ved kjøp av fiskekort fiskes på hele valdets utstrekning. Valdet er videre delt inn i mindre rapporteringssoner, med det formål å skape et mer detaljert bilde av hvor det fiskes. 

 

På følgende link kan du følge med på hvor mye fisk som har passert laksetrappa i Laksforsen til en hver tid: http://www.riverwatcherdaily.is (trykk på "Rivers" og velg Vefsna inne på siden). NB: Det er registert tekniske problemer med tellesystemet i trappa i Laksforsen. Det jobbes med å løse problemet. 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.