Orkla sone 5, Orkla Jeger- og Fiskerforening

Dette er en fiskeplass som passer godt til fluefiske, men det er ikke noe problem å utøve sluk- og markfiske.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Kontakt oss

Knut E. Halvorsen

41272497

fiskeutvalget@orkla-jff.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

§ 3 Fangstkvoter:
Kvote for avlivet laks er maksimalt 1 stk pr døgn og 4 stk pr sesong. Man kan maksimalt avlive 1 laks over 80 cm og en hunnlaks(juni) pr sesong. Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Døgnkvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet (for sesongkort følges datodøgnet). Når døgnkvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Sesongkvoten er det antall laks en person kan avlive i løpet av en sesong. Når sesongkvoten er nådd skal alt fiske avsluttes inntil ny sesong starter.

Mer detaljert beskrivelse

Dette er en fiskeplass som passer godt til fluefiske, men det er ikke noe problem å utøve sluk- og markfiske. Sonen er ca. 800 meter lang , og fiske er på begge sider av elva. Denne sonen har også innvirkning av flo og fjære. Bunnforholdene er grus.

 

På østsiden av valdet er det ordnet parkeringsplass på øvre og nedre del for fiskere. Det er ikke tillatt å kjøre bil på gangsti i Orklaparken, ber alle fiskere om å respektere kjøreforbudet.

 

Adkomst til valdets øvre grense på østsiden skjer via Øyavegen og ikke via Folloøya da veien inn fra Folloøya er skiltet "Privat veg".

 

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Som fisker på våre vald, er du pliktig å sette deg inn i gjeldende regler for vassdraget:

http://orklaguide.com/fiskeregler-2/

Andre aktuelle tilbud