Orkla sone 5, Orkla Jeger- og Fiskerforening

Dette er en fiskeplass som passer godt til fluefiske, men det er ikke noe problem å utøve sluk- og markfiske.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks

Beliggenhet

Kontakt selger

Knut E. Halvorsen

41272497

fiskeutvalget@orkla-jff.no

Kjøp laksefiske her

Om selger

Fiskekvoter

Fiskeregler Orkla 2024:
Sesong: 1. juni – 31. august

Fredning (ikke åpnet for uttak)

All ørret er fredet hele sesongen

All hunnlaks over 65 cm er fredet

Kvoter :

Døgnkvote 1 laks

Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over 80 cm

 

Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Døgnkvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet (for sesongkort følges datodøgnet). Når døgnkvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Sesongkvoten er det antall laks en person kan avlive i løpet av en sesong. Når sesongkvoten er nådd skal alt fiske avsluttes inntil ny sesong starter.

Mer detaljert beskrivelse

Dette er en fiskeplass som passer godt til fluefiske, men det er ikke noe problem å utøve sluk- og markfiske. Sonen er ca. 800 meter lang , og fiske er på begge sider av elva. Denne sonen har også innvirkning av flo og fjære. Bunnforholdene er grus.

 

På østsiden av valdet er det ordnet parkeringsplass på øvre og nedre del for fiskere. Det er ikke tillatt å kjøre bil på gangsti i Orklaparken, ber alle fiskere om å respektere kjøreforbudet.

 

Adkomst til valdets øvre grense på østsiden skjer via Øyavegen og ikke via Folloøya da veien inn fra Folloøya er skiltet "Privat veg".

 

Valdet tilbyr dessverre ikke refusjon for kjøpte produkter.

 

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Som fisker på våre vald, er du pliktig å sette deg inn i gjeldende regler for vassdraget:

http://orklaguide.com/fiskeregler-2/

 

Orklakortet er ett registreringskort for alle som skal fiske i Orkla for 2023. Dette er en pliktig registrering i henhold til fiskereglene i Orkla.

Orklakortet får du via denne linken: https://elveguiden.no/no/elv/orkla?tab=optional-2

Andre aktuelle tilbud