Laksefiske i Bogna

Døgnkort gjelder fra kl.12.00 til kl. 11.59 neste dag. Desinfisering: Andsjøen gård. 12 timers kort ved åpning av fisket kjøpes tlf. 91874640. Kortsalg starter den 15.03 kl.09.00 2022.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Laksebørs

Se fangststatistikk

Viktige datoer


15.03.2022 kl. 09:00

Om oss

Bogna er ei typisk småkselv som ligger i Namsos kommune, Nord-Trøndelag. Den lakseførende del av Bogna forvaltes av Bogna Elveeierlag. Grunneierlaget ble startet i 1964 hvor alle grunneierne er med. Vassdraget er inndelt i 6 forvaltningsområder, og det selges kort i alle soner.

Kontakt oss

Bogna Elveeierlag SA

Kjell Stendahl

91874640

kj-stend@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

2 laks og 1 sjøørret per dag per person. Ved fangst av laks over 3kg skal fisket avsluttes.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Bogna Laksebørs

 

 

Sone 1
Sonen går fra brua på Fv. 17 på Bangsund og 2000 m oppover, nedre del er egnet for fluefiske, øvre del har små kulper hvor det også kan fiskes med sluk og mark, det selges 5 kort pr. dag.

Sone 2
Sonen er på 2164 m på nordre side og 3341 m på søndre side. Variert fiske med flue sluk og mark. Adkomst: søndre side fra Bangsund-Flak. Norde side Bangdalen- Andsjøen. Det selges 6 kort på hver side.


Sone 3
Sonen er på 3428 m på nordre side og 2335 m på søndre side. Ved stor vannføring fiskes det best med sluk, ved liten vannføring fiskes det best med flue. (vadere) Adkomst: Bangdalen-Andsjøvegen. Fritt kortsalg.


Sone 4
Sonen er på 3428 m på nordre side og 2335 m på søndre side. Ved stor vannføring fiskes det best med sluk, ved liten og middels vannføring fiskes det best med flue. (vadere) Adkomst: Bangdalen - Ansjøveien og Bangdalen samfunnshus. Det selges 10 kort.


Sone 5 
Sonen er på 4460 m på nordre side og 2006 m på søndre side. Sonen fiskes med alle redskapstyper. Adkomst: Bangdalen - Seterdalsvegen. Det selges 7 kort i sonen.

 

Sone 6
Sonen er på 5423 m på norde side og 5424 m på søndre side. Det kan fiskes med alle redskapstyper, men dette er først og fremst en typisk fluesone. Adkomst: Bangdalen - Solumsvegen. Fritt kortsalg.

De ulike soner er merket med et strek på begge sider av elva.

 

Vannføring Bogna: klikk her

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

  • Gyldig fiskekort må fremvises sammen med gyldig statskort og identifikasjon
  • 2 laks og 1 sjøørret per dag per person.
  • Ved fangst av laks over 3 kg skal fisket avsluttes.
  • Det er krav om desinfisering. Dette kan gjøres på Andsjøen gård Bangdalen
  • Ungdomsrabatt gjelder for ungdommer under 16 år.