Laksefiske i Bogna

Døgnkort gjelder fra kl.12.00 til kl. 11.59 neste dag. Desinfisering: Andsjøen gård. Kortsalg starter den 15.03 2023 kl.09.00

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


15.03.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Bogna Elveeierlag SA

Kjell Stendahl

91874640

kj-stend@online.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Bogna er ei typisk småkselv som ligger i Namsos kommune, Nord-Trøndelag. Den lakseførende del av Bogna forvaltes av Bogna Elveeierlag. Grunneierlaget ble startet i 1964 hvor alle grunneierne er med. Vassdraget er inndelt i 6 forvaltningsområder, og det selges kort i alle soner.

Fiskekvoter

2 laks  og en sjø-ørret per dag per person. Ved fangst av laks over 3 kg skal fisket avsluttes for dagen.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Sone 1
Sonen går fra brua på Fv. 17 på Bangsund og 2000 m oppover, nedre del er egnet for fluefiske, øvre del har små kulper hvor det også kan fiskes med sluk og mark, det selges 5 kort pr. dag.

 

Sone 2
Sonen er på 2164 m på nordre side og 3341 m på søndre side. Variert fiske med flue sluk og mark. Adkomst: søndre side fra Bangsund-Flak. Norde side Bangdalen- Andsjøen. Det selges 6 kort på hver side.


Sone 3
Sonen er på 3428 m på nordre side og 2335 m på søndre side. Ved stor vannføring fiskes det best med sluk, ved liten vannføring fiskes det best med flue. (vadere) Adkomst: Bangdalen-Andsjøvegen. Fritt kortsalg.


Sone 4
Sonen er på 3428 m på nordre side og 2335 m på søndre side. Ved stor vannføring fiskes det best med sluk, ved liten og middels vannføring fiskes det best med flue. (vadere) Adkomst: Bangdalen -Skogsbilvei fra Andsjøen til Kastarhøla. Fra Berre sidevei ned til Bogna, det selges 10 kort.

Ingen parkering bak samfunnshuset.


Sone 5 
Sonen er på 4460 m på nordre side og 2006 m på søndre side. Sonen fiskes med alle redskapstyper. Adkomst: Bangdalen - Seterdalsvegen. Det selges 7 kort i sonen.

 

Sone 6
Sonen er på 5423 m på norde side og 5424 m på søndre side. Det kan fiskes med alle redskapstyper, men dette er først og fremst en typisk fluesone. Adkomst: Bangdalen - Solumsvegen. Fritt kortsalg.

De ulike soner er merket med et strek på begge sider av elva.

 

Vannføring Bogna: klikk her

 

Det finnes flere hytter som er til leie ved Bogna, se på sidene til de ulike sonene.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

  • Gyldig fiskekort må fremvises sammen med gyldig statskort og identifikasjon
  • 2 laks per dag per person.
  • Ved fangst av laks over 3 kg skal fisket avsluttes.
  • Det er krav om desinfisering. Dette kan gjøres på Andsjøen gård Bangdalen
  • Ungdomsrabatt gjelder for ungdommer under 16 år.

Gode fisketips

Andre aktuelle tilbud