Orkla sone 3/4, Orkla Jeger- og Fiskerforening

Sone i nedre del av Orkla. Rett ved Amfi senteret. Enkel adkomst, fint familevald

Arter

  • Laksefiske
  • Laks

Beliggenhet

Kontakt selger

Bernt Ole Knudsen

97129522

fiskeutvalget@orkla-jff.no

Kjøp laksefiske her

Om selger

Fiskekvoter

Fiskeregler Orkla 2024:
Sesong: 1. juni – 31. august

Fredning (ikke åpnet for uttak)

All ørret er fredet hele sesongen

All hunnlaks over 65 cm er fredet

Kvoter :

Døgnkvote 1 laks

Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over 80 cm

 

 

Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Døgnkvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet (for sesongkort følges datodøgnet). Når døgnkvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Sesongkvoten er det antall laks en person kan avlive i løpet av en sesong. Når sesongkvoten er nådd skal alt fiske avsluttes inntil ny sesong starter.

Mer detaljert beskrivelse

Vald i nedre del av Orkla.

Her kan man fiske med flue, sluk og mark. Det kan fiskes på begge sider av elven.

Det er plassert en gapahuk på sørsiden av elva.

Valdet er påvirket av tidevann. 

 

Den ene siden har sandbanke og den andre har steinforbygging.
Sonen er ca. 1 000 meter og  bunnforholdene er grus.
«Handicapfiskeplassen» er en støpt rampe på ca. 50 meter. Den er god når det er stor vannføring.

 

Valdet tilbyr dessverre ikke refusjon for kjøpte produkter.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Som fisker på våre vald, er du pliktig å sette deg inn i gjeldende regler for vassdraget:

http://orklaguide.com/fiskeregler-2/

 

Orklakortet er ett registreringskort for alle som skal fiske i Orkla for 2023. Dette er en pliktig registrering i henhold til fiskereglene i Orkla.

Orklakortet får du via denne linken: https://elveguiden.no/no/elv/orkla?tab=optional-2

 

Andre aktuelle tilbud