Orkla sone 3/4, Orkla Jeger- og Fiskerforening

Sone i nedre del av Orkla. Rett ved Amfi senteret. Enkel adkomst, fint familevald

Arter

  • Laksefiske
  • Laks

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Kontakt oss

Bernt Ole Knudsen

97129522

fiskeutvalget@orkla-jff.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

§ 3 Fangstkvoter:
Kvote for avlivet laks er maksimalt 1 stk pr døgn og 4 stk pr sesong. Man kan maksimalt avlive 1 laks over 80 cm og en hunnlaks(juni) pr sesong. Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Døgnkvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet (for sesongkort følges datodøgnet). Når døgnkvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Sesongkvoten er det antall laks en person kan avlive i løpet av en sesong. Når sesongkvoten er nådd skal alt fiske avsluttes inntil ny sesong starter.

Mer detaljert beskrivelse

Vald i nedre del av Orkla.

Her kan man fiske med flue, sluk og mark. Det kan fiskes på begge sider av elven.

Det er plassert en gapahuk på sørsiden av elva.

Valdet er påvirket av tidevann. 

 

Den ene siden har sandbanke og den andre har steinforbygging.
Sonen er ca. 1 000 meter og  bunnforholdene er grus.
«Handicapfiskeplassen» er en støpt rampe på ca. 50 meter. Den er god når det er stor vannføring.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Som fisker på våre vald, er du pliktig å sette deg inn i gjeldende regler for vassdraget:

http://orklaguide.com/fiskeregler-2/

Andre aktuelle tilbud