Orkla sone 6, Orkla Jeger- og Fiskerforening

Sone 6 er et vald som passer godt for fluefiske, med stryk og rolige partier. Fisket har vi bare på en side, men motfiske er ikke noe problem. Valdet er ca. 500 meter langt og deles i 2 soner.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Rune Breimo

90368089

fiskeutvalget@orkla-jff.no

Kjøp laksefiske her

Om selger

Fiskekvoter

Fiskeregler Orkla 2022:
Sesong: 1. juni – 31. august

Fredning (ikke åpnet for uttak)

All ørret er fredet hele sesongen

All hunnlaks over 65 cm er fredet

Kvoter :

Døgnkvote 1 laks

Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over 80 cm

 

Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Døgnkvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet (for sesongkort følges datodøgnet). Når døgnkvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Sesongkvoten er det antall laks en person kan avlive i løpet av en sesong. Når sesongkvoten er nådd skal alt fiske avsluttes inntil ny sesong starter.

Mer detaljert beskrivelse

 Mange fiskere har gjennom årene fått realisert drømmen om storlaks på dette valdet som ligger i en av de beste områdene i Orkla.

 

Sone 6 fisker godt på alle vannføringer. Fisken har huggplasser på flere steder over hele valdet.

Nedre del fisker normalt bra på høy og lav vannføring. Øvre del fisker best på middels vannføring, da spesielt på fisk som er på vandring. Øvre del kan også være svært spennede på lav vannføring i ly av mørket. Vi har parkeringsplass på nedre del av valdet hvor det ligger en fin gapahuk, med muligheter for vedfyring. På øvre del har vi også en trivelig gapahuk plassert ved elvebredden. 

Veibeskrivelse: Valdet er godt skiltet på fylkesvei 65 (Orkdalsveien) og veien ned til valdet ligger ca 1,5km nedstrøms Vormstad eller ca.14km sør for Orkanger.

Orkla Jeger- og Fiskerforening disponerer nesten 3 km elvestrekning i Orkla og kan tilby et spennende og variert fiske. Våre vald har gode fangststatistikker gjennom mange år og ligger i attraktive områder for godt fiske gjennom hele sesongen. 

 

Camping på valdet er ikke tillatt. 

 

Valdet tilbyr dessverre ikke refusjon for kjøpte produkter.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Som fisker på våre vald, er du pliktig å sette deg inn i gjeldende regler for vassdraget:

http://orklaguide.com/fiskeregler-2/

 

Andre aktuelle tilbud