Orkla sone 6, Orkla Jeger- og Fiskerforening

Sone 6 er et vald som passer godt for fluefiske, med stryk og rolige partier. Fisket har vi bare på en side, men motfiske er ikke noe problem. Valdet er ca. 500 meter langt og deles i 2 soner.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Kontakt oss

Leif Ole Lillery

46797978

fiskeutvalget@orkla-jff.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

§ 3 Fangstkvoter:
Kvote for avlivet laks er maksimalt 1 stk pr døgn og 4 stk pr sesong. Man kan maksimalt avlive 1 laks over 80 cm og en hunnlaks(juni) pr sesong. Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Døgnkvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet (for sesongkort følges datodøgnet). Når døgnkvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Sesongkvoten er det antall laks en person kan avlive i løpet av en sesong. Når sesongkvoten er nådd skal alt fiske avsluttes inntil ny sesong starter.

Mer detaljert beskrivelse

NYHET! Øvre del av valdet er fluesone i juli & august!
RABATT på sesongkort kjøpt før 1.juni

 

Mange fiskere har gjennom årene fått realisert drømmen om storlaks på dette valdet som ligger i en av de beste områdene i Orkla.

 

Sone 6 fisker godt på alle vannføringer. Fisken har huggplasser på flere steder over hele valdet.

Nedre del fisker normalt bra på høy og lav vannføring. Øvre del fisker best på middels vannføring, da spesielt på fisk som er på vandring. Øvre del kan også være svært spennede på lav vannføring i ly av mørket. Vi har parkeringsplass på nedre del av valdet hvor det ligger en fin gapahuk, med muligheter for vedfyring. På øvre del har vi også en trivelig gapahuk plassert ved elvebredden. 

Veibeskrivelse: Valdet er godt skiltet på fylkesvei 65 (Orkdalsveien) og veien ned til valdet ligger ca 1,5km nedstrøms Vormstad eller ca.14km sør for Orkanger.

Orkla Jeger- og Fiskerforening disponerer nesten 3 km elvestrekning i Orkla og kan tilby et spennende og variert fiske. Våre vald har gode fangststatistikker gjennom mange år og ligger i attraktive områder for godt fiske gjennom hele sesongen. 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Som fisker på våre vald, er du pliktig å sette deg inn i gjeldende regler for vassdraget:

http://orklaguide.com/fiskeregler-2/

Andre aktuelle tilbud