Laksefiske i Røssåga - Sjøforsen

Statskog ønsker velkommen til et meget spennende fiske etter laks og sjøørret i Røssågas kanskje mest spennende kulp - vassdragets endestasjon for laks og sjøørret.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


01.06.2021 kl. 09:00

Kontakt selger

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Kjøp laksefiske her

Om selger

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Fiskekvoter

Sesongkvote: 3 avlivet fisk under 65 cm, laks eller sjøørret. 

Døgnkvote: 1 avlivet fisk under 65 cm, laks eller sjøørret. 

 

Alle som skal fiske i i vassdraget er pliktig til å sette seg inn i fiskereglene. Se fiskeregler for Sjøforsen i Røssåga i vedlagt fil lengre ned på salgssiden. 

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Elva Røssåga er betraktet som en meget god elv for fiske etter laks og sjøørret. På Statskog sin grunn har du mulighet til å fiske under sjøforsen, vassdragets endestasjon for laks og sjøørret. Valdet er ca 50 meter langt og strekker seg fra forsen t.o.m steinrøysen som går på tvers av elvebredden. Det er forbudt å fiske i utløpet av kraftverket. 

 

NB! Alt fiskeutstyr skal desinfiseres!
Desinfeksjonsstasjoner finnes ved Korgen Vertshus og ved Korgen Camping.
Desinfeksjonsbevis skrives ut etter at alt utstyr er desinfisert.

 

Fiskekort kan ikke overdras mellom personer. Tilleggskort kan kjøpes om man er flere som vil fiske sammen og er kun gyldig sammen men hovedinnehver av døgnkort. 

 

NB! Det er ikke lov å fiske ved utløpet av kraftstasjonen! 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Andre aktuelle tilbud