Laksefiske i Vefsna Vald 20 - Austervefsna, Unkra og Susna

Statskog byr på spennende laks- og sjøørretfiske langs en 23 km lang elvestrekning i vill og vakker natur. Se i kartet for parkeringsplasser og kjente fiskeplasser.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Fiskekvoter

  • Årskvote på maksimalt 4 avlivede laks og 4 sjøørret. Årskvoten gjelder for hele elva og ikke pr vald. 
  • Døgnkvote på maksimalt 5 landede laks og 3 landede sjøørret, av døgnkvoten har fiskeren rett til å avlive 2 laks og 1 sjøørret.

Når laksekvoten er nådd (to avlivet eller fem gjenutsatt pr døgn og maksimalt fire avlivet pr år) skal alt fiske avsluttes umiddelbart, uavhengig av om fisken fortsatt har ledig kvote på sjøørret.

Se forøvrig fiskereglene for Vefsna.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fisketrappa i Fellingforsen ble restaurert 2022 og laks og sjøørret svømmer nå fritt opp gjennom Austervefsna. 

Vald 20 strekker seg fra like oppstrøms Hattfjellforsen i Auster-Vefsna og videre opp til Mikkeljordfossen i Susna, samt like oppstrøms Storforsen i Unkra. De første laksene ankommer i starten av juli, og de største laksene kommer først. Erfaringsmessing vil det være godt fiske fra 15 juli på dette valdet. Området byr for øvrig også på utrolig flott ørretfiske både med tørrflue eller sluk. 

Et fåtall eiendommer inngår pr. i dag ikke som en del av vald-samarbeidet. Se derfor godt på kartgrunnlaget på inatur før du starter å fiske. 

NB! Fisket stenges for resten sesongen om totalkvoten oppstrøms Trofors bru på 200 avlivet laks nåes. Alle fiskekort, uavhengig om de er kjøpt på et tidligere tidspunkt blir ugyldig om fisket stenges. Dagskort med gyldighet etter stengning vil bli refeundert. Kontakt Inatur. 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskekortet er personlig og må registreres på den som skal utøve fiske. Fiskeren bes om å sette seg grundig inn i reglene, da kjøp av fiskekort anses som en aksept av at man skal følge reglene.

Desinfisering

Alt fiskeutstyr som er benyttet i andre vassdrag skal desinfiseres før det benyttes i Vefsna. Desinfisering er gratis og Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning har satt opp tre desinfiseringsstasjoner, en i Mosjøen, en i Grane og en i Hattfjelldal. 

  • Mosjøen: Mosjøen camping i Campingvegen 1, 8657 Mosjøen.
  • Trofors: Like sør for Bogfjellmo bru på E6 ved Trofors, i Svenningdalsvegen 14, finner du desinfiseringsstasjonen. Den ligger på østsiden av bygningen som blant annet huser Statens Vegvesens kontrollstasjon og Grane maskinlag.
  • Hattfjelldal: Her ligger desinfiseringsstasjonen ved Fjellfolketshus like ved tømmestasjon for bobiler. Adressen her er Hattfjelldalsvollen 1.

Kode for desinfisering er 2018.

Andre aktuelle tilbud