Laksefiske i Vefsna Vald 19 - Austervefsna i Hattfjelldal

Statskog byr på spennende laks- og sjøørretfiske langs en 12 km lang elvestrekning i vill og vakker natur. Se i kartet for parkeringsplasser og kjente fiskeplasser.

Arter

 • Laks
 • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


16.04.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Fiskekvoter

  • Det er kun tillatt å avlive smålaks og sjøørret under 65 cm på dette valdet. 
  • Årskvote på maksimalt 4 avlivede laks og 4 sjøørret. Årskvoten gjelder for hele elva og ikke pr vald. 
  • Døgnkvote på maksimalt 5 landede laks og 3 landede sjøørret, av døgnkvoten har fiskeren rett til å avlive 2 laks og 1 sjøørret under 65 cm.

  Når laksekvoten er nådd (to avlivet eller fem gjenutsatt pr døgn og maksimalt fire avlivet pr år) skal alt fiske avsluttes umiddelbart, uavhengig av om fisken fortsatt har ledig kvote på sjøørret.

 • Det skal tas skjellprøver og otolitter fra all avlivet laks som skal leveres på desinfiseringsstasjonene i skjellprøvekonvolutt. Om du er usikker på hvordan otolitter tas kan helt hode leveres til Bjørn Brodtkorp, tlf 994 57 886. 
   

  Fiskekortet er personlig og må registreres på den som skal utøve fiske. Fiskeren bes om å sette seg grundig inn i reglene, da kjøp av fiskekort anses som en aksept av at man skal følge reglene.

  Desinfisering

  Alt fiskeutstyr som er benyttet i andre vassdrag skal desinfiseres før det benyttes i Vefsna. Desinfisering er gratis og Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning har satt opp tre desinfiseringsstasjoner, en i Mosjøen, en i Grane og en i Hattfjelldal. 

  • Trofors: Like sør for Bogfjellmo bru på E6 ved Trofors, i Svenningdalsvegen 14, finner du desinfiseringsstasjonen. Den ligger på østsiden av bygningen som blant annet huser Statens Vegvesens kontrollstasjon og Grane maskinlag.
  • Hattfjelldal: Her ligger desinfiseringsstasjonen ved Fjellfolketshus like ved tømmestasjon for bobiler. Adressen her er Hattfjelldalsvollen 1.

   

  Kode for desinfisering er 2018.

  Se forøvrig fiskereglene for Vefsna.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fisketrappa i Fellingforsen ble restaurert 2022 og laks og sjøørret svømmer nå fritt opp gjennom Austervefsna. 

Vald 19 strekker seg fra like oppstrøms Stillelvholmen og ca. 12 km videre opp til Hattfjellforsen. Av gode fiskeplasser på denne strekningen vil vi trekke frem Jakobdalsdalsstryket, Stromlineset, Tomasholet, Preikstolfossen, Bergdalsia, Kubåsia, Storia, Mjørkarlifossen, Fisklausfoss, Vriomfoss og Hattfjellfoss. Det kan ved kjøp av fiskekort fiskes på hele valdets utstrekning. Valdet er videre delt inn i mindre rapporteringssoner, med det formål å skape et mer detaljert bilde av hvor det fiskes. De første laksene ankommer i starten av juli, og de største laksene kommer først. Erfaringsmessing vil det være godt fiske fra 15 juli og utover på dette valdet.

NB! Fisket stenges for resten sesongen om totalkvoten oppstrøms Trofors bru på 200 avlivet laks nåes. Alle fiskekort, uavhengig om de er kjøpt på et tidligere tidspunkt blir ugyldig om fisket stenges. Dagskort med gyldighet etter stengning vil bli refeundert. Kontakt Inatur. 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskeregler/vilkår

Ved kjøp av dette kortet aksepterer du vilkårene/fiskereglene som er nevnt under fiskekvoter på denne siden i tekst eller som en egen lenke. 

 

Som innehaver av fiskekort hos Statskog må fiskere være forberedt på at fisket ved behov kan reguleres. Eksempler på slike reguleringer kan være begrensninger av antall fiskere, fisketid, endringer av soner/vald og/eller innføring av fangstbegrensninger (bag-limit). Slike reguleringer gir ikke rett til refusjon av innbetalt beløp.

Fiskekort er personlig og kan ikke overføres til andre.

 

For kjøp av jakt-/fiskekort, som gjelder for en bestemt dato eller et bestemt tidsrom, foreligger ikke angrerett, jf. angrerettloven § 22 bokstav m.

 

Andre aktuelle tilbud